On anem tots amb aquestes cares?

Néstor Gómez

Dimecres vàrem trencar el ritme habitual de la secció del temps per trobar-nos en un indret de Barcelona. Tot i aquestes cares, com nens quan marxen d'excursió, la trobada era per feina.

Com ja sabeu, fa unes poques setmanes es va presentar el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC) per part del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS). Aquest organisme vol difondre el seu contingut a tots els col·lectius possibles per donar a conèixer, conscienciar i informar tothom, persones individuals, empreses i administracions, del camí que seguirà el clima i els seus efectes en el futur, a partir dels estudis fets durant els darrers anys.

En el cas d'ahir, el CADS va fer una presentació en petit comitè a meteoròlegs que treballem en els mitjans de comunicació. L'objectiu és que els meteoròlegs, coneixedors del canvi climàtic i bons comunicadors, fem de pont entre els informes tècnics i els ciutadans del país.

Aquesta petita trobada, a la qual van assistir altres mitjans de comunicació, també va servir per retrobar antics companys de feina, amics i col·legues.