Imatges satèl·lit

01/10/2016 14:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 14:45
01/10/2016 09:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 09:00
01/10/2016 09:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 09:15
01/10/2016 09:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 09:30
01/10/2016 09:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 09:45
01/10/2016 10:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 10:00
01/10/2016 10:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 10:15
01/10/2016 10:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 10:30
01/10/2016 10:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 10:45
01/10/2016 11:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 11:00
01/10/2016 11:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 11:15
01/10/2016 11:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 11:30
01/10/2016 11:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 11:45
01/10/2016 12:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 12:00
01/10/2016 12:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 12:15
01/10/2016 12:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 12:30
01/10/2016 12:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 12:45
01/10/2016 13:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 13:00
01/10/2016 13:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 13:15
01/10/2016 13:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 13:30
01/10/2016 13:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 13:45
01/10/2016 14:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 14:00
01/10/2016 14:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 14:15
01/10/2016 14:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 01/10/2016 a les 14:30