Imatges satèl·lit

28/07/2016 08:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 08:00
28/07/2016 02:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 02:15
28/07/2016 02:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 02:30
28/07/2016 02:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 02:45
28/07/2016 03:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 03:00
28/07/2016 03:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 03:15
28/07/2016 03:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 03:30
28/07/2016 03:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 03:45
28/07/2016 04:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 04:00
28/07/2016 04:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 04:15
28/07/2016 04:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 04:30
28/07/2016 04:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 04:45
28/07/2016 05:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 05:00
28/07/2016 05:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 05:15
28/07/2016 05:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 05:30
28/07/2016 05:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 05:45
28/07/2016 06:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 06:00
28/07/2016 06:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 06:15
28/07/2016 06:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 06:30
28/07/2016 06:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 06:45
28/07/2016 07:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 07:00
28/07/2016 07:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 07:15
28/07/2016 07:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 07:30
28/07/2016 07:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 28/07/2016 a les 07:45