Imatges satèl·lit

29/06/2016 19:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 19:15
29/06/2016 13:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 13:30
29/06/2016 13:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 13:45
29/06/2016 14:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 14:00
29/06/2016 14:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 14:15
29/06/2016 14:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 14:30
29/06/2016 14:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 14:45
29/06/2016 15:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 15:00
29/06/2016 15:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 15:15
29/06/2016 15:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 15:30
29/06/2016 15:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 15:45
29/06/2016 16:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 16:00
29/06/2016 16:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 16:15
29/06/2016 16:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 16:30
29/06/2016 16:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 16:45
29/06/2016 17:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 17:00
29/06/2016 17:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 17:15
29/06/2016 17:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 17:30
29/06/2016 17:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 17:45
29/06/2016 18:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 18:00
29/06/2016 18:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 18:15
29/06/2016 18:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 18:30
29/06/2016 18:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 18:45
29/06/2016 19:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/06/2016 a les 19:00