Imatges satèl·lit

24/09/2016 23:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 23:45
24/09/2016 18:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 18:00
24/09/2016 18:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 18:15
24/09/2016 18:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 18:30
24/09/2016 18:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 18:45
24/09/2016 19:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 19:00
24/09/2016 19:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 19:15
24/09/2016 19:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 19:30
24/09/2016 19:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 19:45
24/09/2016 20:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 20:00
24/09/2016 20:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 20:15
24/09/2016 20:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 20:30
24/09/2016 20:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 20:45
24/09/2016 21:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 21:00
24/09/2016 21:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 21:15
24/09/2016 21:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 21:30
24/09/2016 21:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 21:45
24/09/2016 22:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 22:00
24/09/2016 22:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 22:15
24/09/2016 22:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 22:30
24/09/2016 22:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 22:45
24/09/2016 23:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 23:00
24/09/2016 23:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 23:15
24/09/2016 23:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 24/09/2016 a les 23:30