Imatges satèl·lit

11/12/2016 11:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 11:15
11/12/2016 05:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 05:30
11/12/2016 05:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 05:45
11/12/2016 06:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 06:00
11/12/2016 06:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 06:15
11/12/2016 06:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 06:30
11/12/2016 06:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 06:45
11/12/2016 07:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 07:00
11/12/2016 07:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 07:15
11/12/2016 07:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 07:30
11/12/2016 07:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 07:45
11/12/2016 08:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 08:00
11/12/2016 08:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 08:15
11/12/2016 08:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 08:30
11/12/2016 08:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 08:45
11/12/2016 09:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 09:00
11/12/2016 09:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 09:15
11/12/2016 09:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 09:30
11/12/2016 09:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 09:45
11/12/2016 10:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 10:00
11/12/2016 10:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 10:15
11/12/2016 10:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 10:30
11/12/2016 10:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 10:45
11/12/2016 11:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 11/12/2016 a les 11:00