Imatges satèl·lit

21/10/2016 18:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 18:00
21/10/2016 12:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 12:15
21/10/2016 12:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 12:30
21/10/2016 12:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 12:45
21/10/2016 13:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 13:00
21/10/2016 13:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 13:15
21/10/2016 13:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 13:30
21/10/2016 13:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 13:45
21/10/2016 14:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 14:00
21/10/2016 14:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 14:15
21/10/2016 14:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 14:30
21/10/2016 14:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 14:45
21/10/2016 15:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 15:00
21/10/2016 15:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 15:15
21/10/2016 15:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 15:30
21/10/2016 15:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 15:45
21/10/2016 16:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 16:00
21/10/2016 16:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 16:15
21/10/2016 16:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 16:30
21/10/2016 16:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 16:45
21/10/2016 17:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 17:00
21/10/2016 17:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 17:15
21/10/2016 17:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 17:30
21/10/2016 17:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 21/10/2016 a les 17:45