Imatges satèl·lit

29/08/2016 15:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 15:45
29/08/2016 10:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 10:00
29/08/2016 10:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 10:15
29/08/2016 10:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 10:30
29/08/2016 10:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 10:45
29/08/2016 11:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 11:00
29/08/2016 11:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 11:15
29/08/2016 11:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 11:30
29/08/2016 11:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 11:45
29/08/2016 12:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 12:00
29/08/2016 12:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 12:15
29/08/2016 12:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 12:30
29/08/2016 12:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 12:45
29/08/2016 13:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 13:00
29/08/2016 13:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 13:15
29/08/2016 13:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 13:30
29/08/2016 13:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 13:45
29/08/2016 14:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 14:00
29/08/2016 14:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 14:15
29/08/2016 14:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 14:30
29/08/2016 14:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 14:45
29/08/2016 15:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 15:00
29/08/2016 15:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 15:15
29/08/2016 15:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 29/08/2016 a les 15:30