La Plataforma LIVE, de mobilitat sostenible, s'eixampla

Girona, Lleida, Tarragona, Terrassa i Sabadell comptaran amb l'ajut de LIVE
Francesc Mauri

LIVE és una plataforma público–privada oberta a totes aquelles entitats relacionades amb la mobilitat sostenible, fonamentalment vehicles elèctrics i de GNC (Gas Natural Comprimit), amb l'objectiu compartit de desenvolupar projectes, polítiques estratègiques, nous models de negoci, i crear xarxa de coneixement.

QUIN OBJECTIUS TÉ LA PLATAFORMA LIVE?

-Mantenir i incrementar el posicionament estratègic de Barcelona, de la seva Àrea Metropolitana i de Catalunya com a centre d'excel·lència internacional en el sector de la mobilitat sostenible.

-Esdevenir el nexe entre els diferents plans públics a escala territorial (Barcelona, Àrea Metropolitana, Catalunya), així com compartir experiències i necessitats entre el sector públic i el privat.

-Donar suport al sector privat per afavorir la implantació de projectes estratègics locals i internacionals, dotar-lo d'eines de promoció i respondre a les necessitats i interessos del sector.

LIVE S'ESTÉN FORA DE BARCELONA

Fins ara, LIVE havia centrat els seus esforços en Barcelona. Ara, consolida l'actuació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i s'eixampla a cinc municipis de primer ordre. La Plataforma LIVE ha presentat a Barcelona l'estratègia de desenvolupament dels Programes Municipals de Mobilitat Elèctrica.
L'entitat pública-privada, juntament amb Nissan, empresa líder en mobilitat elèctrica a escala mundial i única productora de vehicles elèctrics a Barcelona per a tot el mercat global, elaborarà els plans estratègics de mobilitat elèctrica a Girona, Lleida, Tarragona, Terrassa i Sabadell, acompanyats de cinc campanyes de comunicació que s'adaptaran a les necessitats de cada consistori, així com la realització d'un pla mestre que es pugui adherir als plans de mobilitat urbana.
L'estratègia del projecte segueix quatre eixos principals: incentivar la demanda de vehicles elèctrics a Catalunya, desenvolupar la infraestructura adient per ajudar a la seva implementació, sensibilitzar la ciutadania amb campanyes de comunicació basades en els avantatges de la mobilitat sostenible i potenciar el desenvolupament econòmic del sector.
En la presentació del programa, que ha tingut lloc al Saló de Cròniques de l'Ajuntament, hi ha participat la presidenta de la Plataforma LIVE i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, i el director executiu de la Plataforma, Àngel López. Representants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i dels cinc municipis que facilitaran la mobilitat elèctrica han coincidit en la importància de la mobilitat amb zero emissions.


PLA D'ACCIÓ DE LA PLATAFORMA LIVE: 9 REPTES

L'entitat s'ha marcat el seu propi full de ruta per als dos anys vinents. Els membres de la Plataforma treballaran per assolir un total de 9 reptes de caire urbà, social, comunicatiu, educatiu i d'infraestructures. Els reptes representen el pla d'acció 2017-2018 de l'entitat, i engloben les sinergies de tots els membres de la Plataforma LIVE.


REPTE 1
POPULARITZAR EL VEHICLE ELÈCTRIC,

promovent proves de vehicles, fidelitzant els possibles usuaris i generant una comunitat activa d'interessats.
REPTE 2
INTRODUCCIÓ DEL VEHICLE ELÈCTRIC EN FLOTES PRIVADES,

aconseguint que empreses catalanes n'incorporin en les seves flotes.
REPTE 3
EL VEHICLE ELÈCTRIC EN ACTIVITATS EDUCATIVES I D'OCI,

oferint materials i suport als treballs de recerca de Batxillerat.
REPTE 4
PROMOCIÓ DEL VEHICLE DE GAS NATURAL VEHICULAR EN FLOTES I CIUTADANS

acostant els vehicles propulsats per gas a la ciutadania.
REPTE 5
PROMOCIÓ DEL VEHICLE ELÈCTRIC ENTRE TREBALLADORS,

aconseguint que empreses establertes a Catalunya implantin un pla de promoció d'aquests vehicles per als seus treballadors.
REPTE 6
PROMOURE PLANS DE MOBILITAT ELÈCTRICA PER A MUNICIPIS,

establint, en diferents municipis catalans, plans de mobilitat elèctrica.
REPTE 7
PROMOURE ENERGIES ALTERNATIVES EN FLOTA PÚBLICA,

tant de gas natural vehicular com elèctrics.
REPTE 8
SOLUCIONS TIC PER MILLORAR L'EXPERIÈNCIA DEL VEHICLE ELÈCTRIC,

amb la convocatòria de concursos per donar solucions digitals a les carències existents a l'hora d'adquirir un vehicle elèctric.
REPTE 9
PROMOCIÓ DE L'e-BUS,

amb la redacció d'una guia per aplicar-lo en ciutats.

No hem d'oblidar que, a més a més de mobilitat elèctrica, la plataforma també vetlla pel foment d'un combustible interessant de transició com és el Gas Natural, que emet gairebé zero partícules quan es crema, un 30% menys de CO2 i un 70% menys de NO2.