Calor rècord al juliol a bona part d'Europa

Néstor Gómez
Calor a Roma el 17 de juliol (Reuters)

Calor a Roma el 17 de juliol (Reuters)

Europa ha viscut una primera meitat d'estiu amb temperatures molt per sobre de les normals, sobretot al centre i sud continental.

Si a principis de setmana dèiem que les temperatures de juliol a Catalunya van ser excepcionalment càlides, el mateix podríem dir de bona part dels països mediterranis i de tota la regió dels Alps, amb diferències entre 5 i 7 graus per sobre dels registres habituals. Són valors extraordinaris tractat-se d'un balanç mensual. Només Irlanda i els països Escandinaus han tingut un juliol menys càlid del que els hi tocava.

Mapa d'anomalia de temperatura a Europa (NOAA)

  • - Espanya mai havia viscut un mes tan càlid, comptant els mesos d'agost. La temperatura mitjana de juliol de 2015 ha estat de 26,5 ºC, 2,5 ºC per sobre de la mitjana de juliol i, a la vegada, supera en 0,3 ºC l'anterior rècord del mes més càlid, l'agost de 2003. Una de les dades més sorprenents la trobem a Còrdova, amb 18 dies amb màximes per sobre dels 40 ºC, amb un pic màxim de 45,2 ºC, el dia 6.
  • - França ha registrat el tercer juliol més càlid des de 1900. La calor ha estat més dura a les valls dels Alps com Val d'Isère, Barcelonette i Chamonix, on s'han superat, netament, els valors normals i han establert un nou rècord de temperatura.
  • - Croàcia ha batut rècord pels quatre costats. A la costa, l'illa d'Harv juliol ha superat tots els rècords dels mesos d'estiu des què té dades. En el cas d'Split, les temperatures màximes van superat tots els dies del més els 30 ºC i la nit del 20 al 21, va registrar una mínima de 29,5 ºC, unes dades que mai havia registrar la ciutat.
  • - Itàlia ha estat un dels països on la calor ha colpejat amb més intensitat. Ha superat en 3,5 ºC la temperatura mitjana normal, un valor que és extraordinari. És el juliol més càlid des de que es recopilen dades i el segon en global, per darrera de l'agost de 2003. Una de les ciutats on la calor s'ha excedit més és Torí, amb temperatures quatre graus per sobre dels valors normals.
  • - Suïssa ha experimentat el juliol més càlid en el conjunt del país, algunes regions del sud han assolit les temperatures més altes dels darrers 150 anys.
  • - Àustria, amb tres graus per sobre dels valors climàtics de juliol, és el juliol més càlid. Les ciutats d'Innsbruck i Linz mai havien registrat temperatures tan persistentment elevades durant tot el mes.
  • - Gran Bretanya ha estat un cas curiós. Al llarg del juliol ha batut rècords de mínimes, per fred, i de màximes, per calor. En general, no ha tingut un juliol càlid, però una glopada molt intensa de calor durant els primers dies de juliol va disparar el mercuri ben amunt. A Heathrow, l'1 de juliol, la temperatura màxima va arribar als 36,7 ºC, tot un rècord amb dades des de 1853.