Ambiciós Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire del Port de Barcelona

El Port de Barcelona serà capdavanter en respecte mediambiental al Mediterrani
Francesc Mauri

 

El Port de Barcelona ha presentat aquest dijous, 27 d'octubre, el seu Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire, un pla pioner que té com a objectiu reduir de manera efectiva les emissions contaminants de l'activitat portuària. El document, aprovat pel Consell d'Administració del Port i presentat a la Taula de Qualitat de l'Aire de la Conurbació de Barcelona, consta de 25 accions desenvolupades en 53 actuacions.

Els eixos són tres i, francament, destacables. Un passa per la promoció del gas natural liquat com a combustible alternatiu de mobilitat per a vaixells i per a camions de transport de mercaderies; el segon eix proposa una ambiciosa política de bonificacions per als vaixells més nets, i el tercer, la renovació de la flota interna del Port amb vehicles elèctrics.

Segons les modelitzacions realitzades per Barcelona Regional, l'activitat portuària és responsable del 7,6% de la concentració mitjana anual de NO2 a la ciutat de Barcelona i de l'1,5% pel que fa a les partícules en suspensió. Així, els portacontenidors són responsables de l'1,7% de la concentració mitjana anual de NO2 de la capital catalana, la resta de vaixells de càrrega representen el 2%, els ferris, l'1,4%, i els creuers, l'1,2%. En el cas de les partícules en suspensió, la contribució de l'activitat portuària a la concentració total de la ciutat (estimada en un 1,5%), es divideix en el 0,38% dels portacontenidors, el 0,48% d'altres vaixells de càrrega, el 0,23% dels creuers i el 0,28% dels ferris, entre d'altres.

Si donem un cop d'ull a les dades, més àmplies, que fan referència no tan sols a la ciutat de Barcelona sinó també als 40 municipis que formen part de la zona d'especial protecció de la contaminació, i segons la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, el transport marítim (dins i fora del Port de Barcelona) aporta el 14% de l'emissió de NO2 (primer gràfic) i el 23% de partícules (segon gràfic).

 

 

 

Des de l'any 1996 el Port de Barcelona ha estat pioner en l'impuls d'actuacions per reduir l'impacte ambiental de l'activitat que es desenvolupa a la instal·lació, com ara la potenciació del ferrocarril i el "short sea shipping" (SSS), el control ambiental de totes les obres promogudes pel Port, la creació d'una xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire de l'entorn portuari (la primera i més completa de tot el sistema portuari espanyol), la regulació de la manipulació dels sòlids a granel i el seguiment de les emissions a l'atmosfera de les diferents concessions. El Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire del Port de Barcelona s'emmarca en dos plans d'abast superior elaborats per la Generalitat i per l'Ajuntament de Barcelona. Els documents plantegen un ampli ventall d'àmbits d'actuació: reducció de les emissions de vaixells, de trànsit, de maquinària de terminal, d'obres portuàries i de sòlids a granel; potenciació del mode ferroviari i el "short sea shipping"; nous accessos, mobilitat sostenible i xarxa de la qualitat de l'aire.

GNL com a combustible de mobilitat

La promoció del gas natural liquat (GNL) com a combustible alternatiu per a vaixells, maquinària de terminal i camions és una de les accions més destacades del pla, ja que el GNL redueix un 80% les emissions de NO2 i suprimeix les emissions de partícules sòlides en suspensió i d'òxids de sofre. A més, les noves legislacions sobre emissions de gasos contaminants són cada cop més restrictives i la indústria marítima està apostant pel GNL com a combustible de propulsió d'un nombre creixent de vaixells que entraran en servei en els pròxims anys. Aquesta acció es compon de diferents actuacions encaminades a promocionar el GNL com a combustible alternatiu per a vaixells i camions, orientades a dotar el Port de Barcelona d'infraestructures de subministrament de GNL i a desenvolupar pilots i projectes demostratius. Per al cas dels vaixells, la infraestructura que necessita el Port per fer possible el subministrament de GNL consisteix en la instal·lació d'un braç de càrrega criogènic i flexible a la terminal d'Enagás per subministrar GNL a petits vaixells, i l'adaptació d'una gavarra per subministrar GNL als vaixells. Totes dues iniciatives estan en marxa i disposen de finançament europeu, ja que són part del projecte CORE LNGas Hive promogut per la Unió Europea. Entre els projectes pilot destaquen la incorporació d'un motor auxiliar de gas al ferri Abel Matutes, de Baleària, i la construcció d'un generador de gas al moll per substituir els motors auxiliars de vaixells ro-ro i proveir-los d'energia elèctrica des de terra. També es faran proves per transformar dos straddle-carriers (maquinària que es fa servir a les terminals de contenidors) de propulsió dièsel a GNL, de manera que es puguin analitzar els seus rendiments, eficiència i nivell d'emissions. El pilot es desenvoluparà tant a la terminal BEST (Hutchison) com a APM Terminals (abans TCB) i, si els resultats són satisfactoris, es renovarà progressivament la flota de straddle-carriers de les dues instal·lacions.

Bonificar els vaixells més nets

La política de bonificacions ambientals sobre la taxa al vaixell és un dels aspectes més innovadors del pla. El problema és que actualment la llei només permet bonificar per raons mediambientals un màxim del 5% sobre la taxa al vaixell, un marge molt reduït per construir una estratègia ambiental ambiciosa. "El Port de Barcelona sol·licitarà al Ministeri de Foment la modificació de la llei de ports per poder implantar bonificacions ambientals de fins a un 40% de la taxa al vaixell, com ja fan ports del nord d'Europa (Rotterdam, Hamburg i Anvers)", segons va indicar el director general, José Alberto Carbonell. Amb la nova normativa, el Port de Barcelona pretén atraure de manera més efectiva els ferris, creuers i vaixells de càrrega més nets. "El Port també exerceix des de fa anys la seva influència des de diversos organismes internacionals dels quals forma part per instar l'Organització Marítima Internacional (OMI) que sigui més ambiciosa en la regulació de les emissions a vaixells", va afegir el president, Sixte Cambra.

La flota de vehicles del Port, elèctrica cent per cent

La renovació integral de la flota interna de vehicles del Port per unitats elèctriques és un altra de les accions del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de l'entitat. L'objectiu és que el 100% de la flota sigui elèctrica per a l'horitzó 2020. Aquesta mesura anirà acompanyada del desplegament de la infraestructura de connexió elèctrica als estacionaments, pàrquings i espais públics del recinte portuari. Serien 100 vehicles com a molt tard el 2020. El 2017 se n'incorporaran ja 25.