El voluntari 558

Miquel Duran, catedràtic de química i física de la UdG

Coneixeu alguna persona que no vulgui formar part de la societat de la informació, que es negui a la noves tecnologies?
El creador de la Wikipèdia, Jimmy Wales, en una conferència va explicar que l'accés a la xarxa i a les noves tecnologies de la informació i la comunicació serà el punt clau per reduir la denominada fractura digital, també dita escletxa digital o esquerda digital. Es tracte d'una qüestió d'abast polític i social i fa referència a la diferència socioeconòmica entre les comunitats i persones que disposen d'accés a les noves tecnologies i les que no. Segons les previsions del mateix Jimmy Wales i d'altres gurus de les noves tecnologies, en els pròxims 20 anys l'accés a internet canviarà el món a través de la lliure circulació de la informació. Això serà gràcies al treball que fan voluntaris del coneixement com ara el voluntari del Mapa d'aquesta nit.
Es tracte del catedràtic de Química Física de la Universitat de Girona, Miquel Duran, de 60 anys, defensor del coneixement obert i divulgador de la ciència a través de la Viquipèdia. És el voluntari 558 del Mapa d'Amics.