Responsabilitat social

La CCMA integra en la seva gestió els principis de la responsabilitat social (RS), que s’alineen amb la missió de servei públic, les disposicions del mandat marc del sistema públic audiovisual, aprovat pel Parlament de Catalunya, i el Llibre d’estil.