Equip directiu

CCMA

El president

El Parlament elegeix el president del Consell de Govern entre els sis membres que l'integren.

Núria Llorach i Boladeras assumeix temporalment les funcions de la presidència (per acord del Consell de Govern de la CCMA d’11 d’abril de 2016)

El Consell de Govern

El Consell de Govern és el màxim òrgan de govern i administració de la CCMA, format per sis membres elegits pel Parlament, a partir d'una llista de candidats amb mèrits professionals rellevants.

 • Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta i presidenta en funcions
 • Rita Marzoa i Font, consellera secretària
 • Brauli Duart i Llinares, conseller
 • Antoni Pemán i Vicastillo, conseller
 • Armand Querol i Gasulla, conseller
 • Josep Vilar i Grèbol, conseller
El Consell Assessor de Continguts i de Programació

És l'òrgan assessor de la CCMA en matèria de programació i de continguts, integrat per setze membres, elegits pel Parlament, entre persones de prestigi reconegut, que representen la pluralitat de la societat catalana.

 • Immaculada Juan i Franch, presidenta
 • Agustí Argelich i Gironès
 • Lorena Asensio i Pesas
 • Enric Bastardes i Porcel
 • Rosa M. Calafat i Vila
 • Sílvia Cànovas i Garcia
 • Dolors Llobet i Maria
 • Manel Manzanas i Garcia
 • Àlex Mañé i Magrí
 • Mar Pons i Púbul
 • Josep Rafecas i Jané
 • Erica Tarifa i García
 • Lourdes Ventolà i Mallart
 • Jordi Viladrosa i Clua
La Comissió de Control

Creada a partir de la llei de creació de la CCMA, la Comissió de Control exerceix el seguiment parlamentari de l'actuació de la CCMA i les seves empreses filials. La composició i el funcionament d'aquesta comissió s'ajusten a les disposicions del Reglament de la Cambra. Aquesta és la composició de la Comissió de Control parlamentari.

Defensor/a de l'Audiència

La Defensora o el Defensor de l'Audiència és la institució que vetlla pels drets dels espectadors, oients i usuaris de Televisió de Catalunya, el grup d'emissores de Catalunya Ràdio i els portals de la CCMA.

 • Laura Baladas i Ortiz
Fundació La Marató de TV3

La Fundació La Marató de TV3 té la missió de fomentar i promoure la recerca biomèdica d’excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa televisiu “La Marató de TV3”.

 • Lluís Bernabé i Valera, director executiu
Comitè de Direcció

El Comitè de Direcció és l’òrgan executiu de la CCMA, format pel president del Consell de Govern, els directors dels mitjans i els directors de les diferents àrees corporatives.

 • Núria Llorach i Boladeras, presidenta en funcions del Consell de Govern
 • Carles Manteca i Auber, director de Comercial i Màrqueting
 • Andreu J. Martínez i Hernàndez, director d’Estratègia Corporativa
 • Amadeu Gassó i Gimeno, director d'Explotació i Enginyeria
 • Teresa Farré i Lladó, directora de Gestió i Recursos
 • Saül Gordillo Bernárdez, director del Mitjà Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA
 • Jaume Peral i Juanola, director del Mitjà Televisió
 • Joan Trias i Navarro, director del Procés de Confluència a la CCMA
 • Ignasi Jaén i Viñuales, director de Serveis Jurídics
Comercial i Màrqueting
Direcció Carles Manteca i Auber
Comercial de Mitjans Digitals Àlex Marquina i Domènech
Comercial de Ràdio i Desenvolupament Negoci Publicitari Neus Comellas i Verdaguer
Comercial de Televisió Manel Baturone i Fabregat
Delegació Comercial a Madrid de Televisió i Mitjans Digitals Ramiro Garcia Manzanares
Innovació Comercial M. Núria Fargas i Rial
Màrqueting de Televisió, Mitjans Digitals i Ràdio Dani Reyes i Vilaplana
Operacions de Televisió i Mitjans Digitals M. Jesús Junquera i Ezquerra
Estratègia Corporativa
Direcció Andreu J. Martínez i Hernàndez
Anàlisi i Explotació d'Audiències Jordi Català i Gimeno
Assessorament Lingüístic Ernest Rusinés i Gramunt
Comunicació i Relacions Institucionals Elisabet Ventura i Claret
Recursos Humans David de Abásolo i Muñoz
Responsabilitat Social (RSC) Laura Baladas i Ortiz
Coordinació de Desenvolupament Estratègic Jordi Fortuny i Batalla
Explotació i Enginyeria
Direcció Amadeu Gassó i Gimeno
Emissió Tècnica i Tràfic Jordi Escalera i Villanueva
Enginyeria i Infraestructures Xavier Ferrándiz i Bofill
Explotació Ramon Sangrà i Selvas
Sistemes, Equips i Comunicació Audiovisual (SECA) Paco Sánchez i Jiménez
Tècnica Ràdio Antoni Roig i Figueras
Gestió i Recursos
Direcció Teresa Farré i Lladó
Compres Corporatives Natàlia Prats i Buendia
Economia i Finances, i Sistemes d’Informació Joan Bosch i Rovira
Organització i Planificació de Recursos Fermí Pérez i Tierz
Producció Montse Pérez i Vargas
Mitjans Digitals
Direcció Saül Gordillo Bernárdez
Mitjans Digitals Martí Patxot i Cardoner
Ràdio
Direcció Saül Gordillo Bernárdez
Adjunt a la Direcció Jordi Borda Marsiñach
Continguts Santi Faro i Basco
Esports Christian Garcia i Montagut
Informatius Francesc Cano i Castells
Televisió
Direcció Jaume Peral i Juanola
Adjunt a la Direcció
Continguts i Programes
Sígfrid Gras i Salicru
Gabinet de Direcció Rosa Cornet i Salido
Antena i Programació Cristina Muñoz i Clotet
Esports Christian Garcia i Montagut
Informatius David Bassa i Cabanas