Presentador del programa: Kílian Sebrià i Sílvia Cóppulo 
Sotseditors: Montse Cuadreny i Martí Farrero 
Producció: Anna Escura
Equip tècnic: Salva Pou i Luis Angel Alonso