Zaplana proposa un subsidi per a dones maltractades i bonificar-ne la contractació

El ministre de Treball, Eduardo Zaplana, ha presentat al Congrés dels Diputats un ambiciós pla amb mesures de xoc contra la violència domèstica. Inclou judicis ràpids per als maltractadors, enduriment de penes i una novetat: se'ls retirarà la pàtria potestat dels fills. Pel que fa a les víctimes, les dones rebran ajudes per deixar la llar i facilitats per incorporar-se al món del treball. A més, si presenten denúncia i ho sol·liciten, podran tenir dispositius de telealarma. A més, hi hauria una bonificació específica per a les empreses que contractin dones víctimes de violència domèstica.
Zaplana proposa un subsidi per a dones maltractades i bonificar-ne la contractació
Espanya

Zaplana proposa un subsidi per a dones maltractades i bonificar-ne la contractació

El ministre de Treball, Eduardo Zaplana, ha presentat al Congrés dels Diputats un ambiciós pla amb mesures de xoc contra la violència domèstica. Inclou judicis ràpids per als maltractadors, enduriment de penes i una novetat: se'ls retirarà la pàtria potestat dels fills. Pel que fa a les víctimes, les dones rebran ajudes per deixar la llar i facilitats per incorporar-se al món del treball. A més, si presenten denúncia i ho sol·liciten, podran tenir dispositius de telealarma. A més, hi hauria una bonificació específica per a les empreses que contractin dones víctimes de violència domèstica.
Actualitzat
En la seva primera compareixença al Congrés, el ministre de Treball i Assumptes Socials, Eduardo Zaplana, ha assenyalat en la Comissió de Política Social i Treball del Congrés dels Diputats que totes les dones víctimes de la violència domèstica que denunciïn maltractaments comptaran amb un dispositiu de telealarma que garanteixi la seva seguretat. Zaplana ha anunciat les mesures que crearà el seu departament per combatre la violència domèstica. Així, ha apuntat que hi haurà ajudes addicionals per a les dones víctimes de maltractaments que estiguin obligades a abandonar la seva llar, i que d'aquesta manera quedin compensades les despeses pel trasllat de domicili, i a més, hi haurà una bonificació específica per a les empreses que contractin dones víctimes de violència domèstica. El ministre ha indicat que es buscaran fórmules per al tractament conjunt de les causes d'un mateix agressor, a qui se li retirarà la pàtria potestat dels fills. Pel que fa a matèria jurídica, Zaplana ha assenyalat que es promourà la formació específica de jutges i advocats en matèria de violència domèstica; i es crearà de manera immediata, juntament amb el Consell General del Poder Judicial, un observatori per al seguiment de delictes relacionats amb aquest tipus de violència. També es proposarà fer judicis ràpids contra l'agressor perquè en només quinze dies pugui sortir una sentència, per agilitar més el procediment. Zaplana ha anunciat també un pla per als discapacitats, amb ajudes laborals i fiscals i supressió de barreres arquitectòniques. També hi haurà ajudes a les mestresses de casa que tinguin a càrrec gent gran. Es farà un pla per atendre a domicili vells i malalts terminals. S'incrementaran les ajudes per fill, comptant els fills de matrimonis anteriors. S'incrementaran el nombre de residències geriàtriques i de guarderies pròximes als centres de treball. Finalment, també s'afavorirà l'accés a l'habitatge de gent jove. En la seva primera compareixença al Congrés, Zaplana ha rebut les crítiques de l'oposició perquè diuen que les moltes iniciatives que ha presentat són populistes i potser inassumibles. Els socialistes també han criticat que, el PP rebutgi la seva iniciativa sobre maltractaments de les dones.