Vic instal·larà una nova estació per augmentar el control de la qualitat de l'aire

Vic.- Vic instal·larà una estació de control de la qualitat de l'aire a la ciutat. Actualment només la Generalitat mesura les concentracions d'ozó troposferic. L'espai que ha d'ocupar aquesta estació on es mesurarà encara no està definit. L'objectiu es passar a disposar de dades sobre les concentracions d' òxids de nitrogen, òxid de sofre, ozó i compostos organovolàtils. La creació d'aquesta futura estació s'ha anunciat aquest dimecres a la tarda. La regidora de medi ambient i el tècnic de l'àrea, Jordi Boadas, han mostrat l'evolució d'alguns dels paràmetres mediambientals que s'han controlat en el període entre el 1997 i el 2006.
Vic instal·larà una nova estació per augmentar el control de la qualitat de l'aire

Vic instal·larà una nova estació per augmentar el control de la qualitat de l'aire

Vic.- Vic instal·larà una estació de control de la qualitat de l'aire a la ciutat. Actualment només la Generalitat mesura les concentracions d'ozó troposferic. L'espai que ha d'ocupar aquesta estació on es mesurarà encara no està definit. L'objectiu es passar a disposar de dades sobre les concentracions d' òxids de nitrogen, òxid de sofre, ozó i compostos organovolàtils. La creació d'aquesta futura estació s'ha anunciat aquest dimecres a la tarda. La regidora de medi ambient i el tècnic de l'àrea, Jordi Boadas, han mostrat l'evolució d'alguns dels paràmetres mediambientals que s'han controlat en el període entre el 1997 i el 2006.