Vergés presideix el primer Consell de Direcció del Servei Català de la Salut després de l'aixecament del 155

Vergés presideix el primer Consell de Direcció del Servei Català de la Salut després de l'aixecament del 155

Vergés presideix el primer Consell de Direcció del Servei Català de la Salut després de l'aixecament del 155

ACN Barcelona.-La consellera de Salut, Alba Vergés, i el nou director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, van presidir aquest dimarts a la tarda la primera sessió del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut des que han pres possessió. Es tracta de la primera sessió ordinària que se celebra després de l'aixecament de l'aplicació de l'article 155. Durant el Consell es van aprovar els estatuts i els convenis per a la posada en funcionament de dues empreses públiques que gestionaran serveis sanitaris al territori. En aquest sentit, l'empresa Salut Catalunya Central gestionarà l'Hospital de Sant Bernabé de Berga, i també es constituirà el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, que integrarà els dos consorcis que hi ha actualment a l'Alt Penedès i al Garraf, segons ha indicat el Departament de Salut.

En aquest sentit, tant la consellera de Salut com el nou director del CatSalut han mostrat el compromís de reprendre els projectes que s'havien iniciat en la darrera legislatura i que havien quedat paralitzats amb l'aplicació de l'article 155. També han manifestat que un dels objectius del nou equip serà continuar focalitzant-se en l'esperit i els principis de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) per garantir un sistema de salut universal, públic, equitatiu, sostenible, de qualitat, d'excel·lència i, per tant, vinculat a la recerca i a la innovació. Salut Catalunya CentralEl passat 3 d'agost de 2017, el Departament de Salut i l'Ajuntament de Berga van firmar un protocol per a la constitució d'una empresa pública adscrita al CatSalut amb la finalitat de gestionar l'Hospital Sant Bernabé de Berga. Fins ara la gestió estava en mans de l'organisme autònom municipal Fundació Hospital Sant Bernabé. Salut Catalunya Central neix amb l'objectiu de millorar l'atenció prestada a la ciutadania. El procés pretén mantenir els dispositius d'assistència sanitària i sociosanitària en funcionament dins el sistema públic, garantint-ne la viabilitat i sostenibilitat, intensificant-ne la capacitat resolutiva i la qualitat en benefici de la població, segons ha subratllat el Departament de Salut.Alhora també es crearà un òrgan de participació territorial en què hi estiguin representats la pròpia empresa pública, el Departament de Salut, el CatSalut, l'Ajuntament de Berga, la societat civil i aquells organismes i institucions que es considerin necessaris per al seu bon funcionament.Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el GarrafEl passat 3 de juliol de 2016 el CatSalut, el Consorci Sanitari del Garraf i el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, van subscriure un Protocol d'intencions per a la integració dels seus dispositius i recursos assistencials. En aquest sentit, ahir es van aprovar els estatuts i els convenis per a la constitució del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf.L'objectiu d'aquest nou organisme és la creació d'una organització consorcial íntegrament pública, majoritàriament participada pel CatSalut i amb presència de les administracions locals. El nou consorci implicarà créixer i oferir més serveis i oportunitats en molts sentits, ja que amb la unificació s'incrementarà la població assistida, segons ha apuntat el Departament.Amb la fusió també es potenciarà la innovació, la recerca i la docència i s'assumirà de manera més eficient el cost de determinades tecnologies i inversions. Segons el Departament, la nova organització resultant podrà entomar millor la necessitat dels dos territoris amb una major eficiència assistencial i econòmica.