Urbanisme aprova el canvi de sòl industrial a residencial d'una de les papereres de la Riba

La Riba (Alt Camp).- La Comissió d'Urbanisme ha fixat les condicions de transformació en sòl residencial d'una de les papereres existents al terme de la Riba. Així, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Riba preveu que el solar pugui adquirir aquest altre ús en un futur. L'alcalde de la Riba, Albert Besora, ha remarcat que aquesta aprovació només és com a 'previsió' per si mai es vol canviar l'ús dels terrenys que actualment ocupa la paperera de l'empresa SCA. Això no significa, segons Besora, que ara l'empresa vulgui parar la planta, tot i que la sol·licitud, tramitada fa més d'un any, es va demanar davant les 'expectatives' de tancament que va anunciar l'empresa. L'ACN ha intentat confirmar les intencions d'SCA, però l'empresa no ha facilitat aquesta informació.
Urbanisme aprova el canvi de sòl industrial a residencial d'una de les papereres de la Riba

Urbanisme aprova el canvi de sòl industrial a residencial d'una de les papereres de la Riba

La Riba (Alt Camp).- La Comissió d'Urbanisme ha fixat les condicions de transformació en sòl residencial d'una de les papereres existents al terme de la Riba. Així, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Riba preveu que el solar pugui adquirir aquest altre ús en un futur. L'alcalde de la Riba, Albert Besora, ha remarcat que aquesta aprovació només és com a 'previsió' per si mai es vol canviar l'ús dels terrenys que actualment ocupa la paperera de l'empresa SCA. Això no significa, segons Besora, que ara l'empresa vulgui parar la planta, tot i que la sol·licitud, tramitada fa més d'un any, es va demanar davant les 'expectatives' de tancament que va anunciar l'empresa. L'ACN ha intentat confirmar les intencions d'SCA, però l'empresa no ha facilitat aquesta informació.