UP estudia portar Agroseguro als tribunals per rebaixar la producció assegurada dels pagesos després d'haver-la contractat

Lleida.- Unió de Pagesos denuncia que Agroseguro ha rebaixat els quilos de producció assegurada pels pagesos, un cop contractada l'assegurança d'explotació global i basant-se en els històrics de producció dels darrers cinc anys. Un històric 'fals', ja que, les parcel·les afectades han patit gelades i mal quallat en aquest període. El sindicat al·lega que la rebaixa no s'ha fet per motius agronòmics, sinó polítics per no acabar cobrint el que el pagès ha contractat. La setmana vinent portaran el cas fins a l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) i la Direcció General d'Assegurances del Ministeri d'Agricultura. No obstant això, no descarten portar el cas als tribunals.
UP estudia portar Agroseguro als tribunals per rebaixar la producció assegurada dels pagesos després d'haver-la contractat

UP estudia portar Agroseguro als tribunals per rebaixar la producció assegurada dels pagesos després d'haver-la contractat

Lleida.- Unió de Pagesos denuncia que Agroseguro ha rebaixat els quilos de producció assegurada pels pagesos, un cop contractada l'assegurança d'explotació global i basant-se en els històrics de producció dels darrers cinc anys. Un històric 'fals', ja que, les parcel·les afectades han patit gelades i mal quallat en aquest període. El sindicat al·lega que la rebaixa no s'ha fet per motius agronòmics, sinó polítics per no acabar cobrint el que el pagès ha contractat. La setmana vinent portaran el cas fins a l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) i la Direcció General d'Assegurances del Ministeri d'Agricultura. No obstant això, no descarten portar el cas als tribunals.
Actualitzat