UP considera "insuficient" el pressupost d'Agricultura per al 2017 i reclama prioritzar les necessitats del sector

UP considera "insuficient" el pressupost d'Agricultura per al 2017 i reclama prioritzar les necessitats del sector

UP considera "insuficient" el pressupost d'Agricultura per al 2017 i reclama prioritzar les necessitats del sector

ACN Lleida.-Unió de Pagesos considera "insuficient" el pressupost inicial del Departament d'Agricultura per al 2017 perquè "incompleix les prioritats acordades pel Parlament", especialment pel que fa referència a les partides de desenvolupament rural. El sindicat lamenta que els comptes "només" incloguin 53,6 milions d'euros per fer front al Contracte Global d'Explotació, que correspon a ajuts per modernitzar les explotacions, agroambientals, per a la ramaderia i agricultura ecològiques i per les zones desfavorides i de muntanya, entre altres. L'organització remarca que del total de 634,9 milions d'euros pressupostats per Agricultura per aquest any, prop de 300 milions corresponen a línies d'ajust amb cofinançament europeu i estatal que no estaven comptabilitzades en pressupostos anteriors. Així, segons UP a la pràctica el pressupost del departament per al 2017 només s'incrementa en uns 30 milions, en comparació al 2016 -prorrogat del 2015- que va ser de 316,9 milions. L'objectiu del sindicat seria recuperar els 500 milions d'euros "de recursos propis catalans" del pressupost del 2012. Per això, Unió de Pagesos manté la marxa pagesa que recorrerà Catalunya entre els dies 26 i 28 de gener i que finalitzarà amb una manifestació a Barcelona per demanar més suport al sector per part de l'administració.

Unió de Pagesos denuncia que en el projecte de pressupost de la Generalitat per al 2017 la partida destinada al Contracte Global d'Explotació (CGE) "només" compta amb una dotació de 53,6 milions d'euros, per invertir al sector, i també lamenta que les partides destinades a les altres mesures de desenvolupament rural "no assoleixen la dotació per complir amb l'execució òptima del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020", i "tampoc respecten les prioritats acordades a la Taula Agrària i als plens monogràfics del Parlament dedicats al sector. L'organització agrària recorda que durant el 2016 el Departament d'Agricultura "només" ha executat 64,7 milions d'euros, dels quals 27,8 milions eren a càrrec del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), en mesures del PDR. Per tant, "es tracta de la pitjor de les execucions a Catalunya des de l'inici de la crisi econòmica i de les finances públiques", segons ha denunciat Joan Caball, coordinador nacional d'Unió de Pagesos. A més, el sindicat rebutja que el projecte de pressupost mantingui la desaparició de l'ajut directe a la fruita seca a càrrec de la conselleria des del 2015 i "no prevegi cap de les mesures aprovades pel Parlament per fer front a la crisi del sector de la cunicultura", per citar alguns exemples.Des del sindicat agrari adverteixen que la necessitat de respectar les prioritats en desenvolupament rural per part de les administracions "és un dels punts que reivindica el manifest aprovat" pel Consell Nacional d'Unió de Pagesos amb vista a la marxa pagesa que sortirà de tot Catalunya el pròxim 26 de gener i confluirà a Barcelona el 28 amb el lema 'Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia'.Tot i que el projecte de pressupostos preveu un increment del 100,66% dels recursos per a Agricultura respecte als del 2015, Caball ha remarcat que els anys anteriors el departament incloïa la part de competències i personal (despeses corresponents al cost del personal i del funcionament general) de la llavors direcció general del Medi Natural, que ara s'ha traspassat al Departament de Territori i Sostenibilitat. Però pel sindicat, la novetat més rellevant del projecte del 2017 és el canvi de criteri de confecció dels pressupostos d'Agricultura, ja que aquests incorporen imports finalistes del Fons Europeu Agrari de Garantia (FEAGA) de 275 milions d'euros (ajuts directes de la PAC i les mesures de l'OCM dels productes agraris), i imports de transferències del FEADER per cofinançar les línies del PDR de Catalunya 2014-2020, així com del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) per 22,79 milions, que en tots els anys anteriors eren incorporats com a ampliacions de crèdit als valors inicials que només corresponien als recursos de la Generalitat. En aquest sentit, Unió de Pagesos xifra en prop de 350 milions d'euros "els recursos propis catalans" que el Govern preveu destinar al pressupost del Departament d'Agricultura, enlloc dels 634,9 milions previstos en el projecte de comptes presentat per l'executiu per a l'exercici del 2017. El sindicat considera que l'increment "real" de recursos de la conselleria, tenint en compte la despesa financera, és tan sols d'un 11,55% (36,6 milions), augment que respon a la incorporació del pagament dels deutes per obres de reg a l'Administració General de l'Estat (AGE), per valor de 22,7 milions, i als increments als organismes públics que depenen del Departament d'Agricultura, segons UP. Per això, Unió de Pagesos considera que el projecte de pressupostos del 2017 per Agricultura "no disposa de partides per fer front de forma adequada i ajustada als compromisos del Parlament" pel que fa referència a inversions en les explotacions agràries; a mesures d'agroambient i clima i d'agricultura i ramaderia ecològiques; a les compensacions a la pagesia professional de les zones amb limitacions naturals; a les noves exigències en matèria d'ús sostenible de plaguicides, a i l'execució del Pla de formació dels professionals agraris per compte propi. Igualment, l'organització agrària defensa que el projecte de comptes per al 2017 "no permet l'execució òptima del PDR de Catalunya 2014-2020", ja que "les dotacions previstes només permetran la dotació parcial per obrir les convocatòries i es mantindran les reduccions dels imports, però s'haurà de deixar per a exercicis posteriors la dotació íntegra del conjunt de mesures". Segons UP, "aquesta situació es donarà amb els recursos europeus i estatals per a la millora de la competitivitat del sector agrari i l'adaptació de la pagesia professional als reptes de la internacionalització de l'economia i la reforma de la PAC que ha comportat en un nombre significatiu d'explotacions la disminució dels ajuts directes que havien percebut". A més, si es compara la liquidació del 2015 i el projecte de pressupost 2017 "es veu clarament que fins ara les ampliacions de crèdit del FEAGA i del FEADER es comptabilitzaven en les liquidacions al capítol 7". Els nous criteris adoptats pel Govern en el projecte de pressupost ho han repartit entre els capítols 4 i 7, per això al final entre el pressupost liquidat del 2015 i el projecte de pressupost només hi ha una diferència del 0,30%", segons ha remarcat Joan Caball. Tot i que és el pressupost del 2017, encara tindrà ampliacions de crèdit del FEAGA, FEADER i AGE, encara que amb una mesura molt menor que en anys anteriors a l'haver imputat al projecte de pressupost una part molt important dels fons provinents de les altres administracions (Unió Europea i l'AGE).