Uns 3.000 estudiants fan la PAP, una prova imprescindible per ser mestre

L'examen vol assegurar que els futurs mestres tenen les competències necessàries per fer aquests estudis i contribuir, així, a "prestigiar" la professió
Uns 3.000 estudiants fan la PAP, una prova imprescindible per ser mestre

Uns 3.000 estudiants fan la PAP, una prova imprescindible per ser mestre

L'examen vol assegurar que els futurs mestres tenen les competències necessàries per fer aquests estudis i contribuir, així, a "prestigiar" la professió
Redacció Actualitzat
Una aula, moments abans de començar la prova (ACN)

Una aula, moments abans de començar la prova (ACN)

Prop de 3.000 estudiants s'examinen aquest dissabte de la nova Prova d'Aptitud Personal, que a partir d'ara serà necessària per accedir a qualsevol grau de Magisteri que es faci a Catalunya.

La prova consisteix en dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític, que avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini del sistema lingüístic, i un de competència logicomatemàtica.

Aquest dissabte, la prova s'estructurava en tres parts: una primera de comprensió lectora d'un text d'Umberto Eco sobre la mentida i el debat entre moderats i rigoristes; una segona secció en què els estudiants han redactat un text de tres-centes paraules, i una última en què havien de corregir errors ortogràfics.

El coordinador de la PAP per accedir als graus d'Educació Infantil i Primària, Josep Maria Cornadó, ha recordat que l'examen vol assegurar que els futurs mestres tenen les competències necessàries per fer aquests estudis i contribuir a definir el perfil que han de tenir els docents. Segons ha dit, és una manera de "prestigiar" aquesta professió.

Aquesta prova es va implementar el curs 2014-2015 dins del programa de millora i innovació en la formació de mestres (MIF) que les universitats impulsen amb el suport del govern per avançar en l'atracció de l'alumnat millor preparat per cursar els graus d'Educació Infantil i Primària. Però fins al curs passat, la PAP només demanava requisits de llengua i estava vinculada a les matèries de Llengua i Literatura Catalanes i de Llengua i Literatura Castellanes de les PAU.

La PAP, que té validesa indefinida, es considera superada amb la qualificació d'apte, que s'obté quan la mitjana aritmètica de tots dos exàmens és igual o superior a cinc punts sobre deu. Amb una condició: és necessari que cada examen tingui una qualificació igual o superior a quatre.

Els exàmens s'han fet a les universitats de Barcelona, Bellaterra, Girona, Tarragona i Lleida.