Unnim opta al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària per recapitalitzar-se

L'entitat Unnim -fruit de la fusió entre Caixa Manlleu, Caixa Sabadell i Caixa Terrassa- ha decidit optar pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) per capitalitzar-ser. Aquesta via ja estava prevista en el pla de recapitalització que el consell d'administració d'Unnim va presentar al Banc d'Espanya a finals de març, on es recull el pla de negoci de l'entitat en una projecció de cinc anys i exposa les alternatives per complir les exigències de capital principal fixat al 10%.
Unnim opta al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària per recapitalitzar-se
Barcelona

Unnim opta al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària per recapitalitzar-se

L'entitat Unnim -fruit de la fusió entre Caixa Manlleu, Caixa Sabadell i Caixa Terrassa- ha decidit optar pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) per capitalitzar-ser. Aquesta via ja estava prevista en el pla de recapitalització que el consell d'administració d'Unnim va presentar al Banc d'Espanya a finals de març, on es recull el pla de negoci de l'entitat en una projecció de cinc anys i exposa les alternatives per complir les exigències de capital principal fixat al 10%.
Actualitzat
Imatge d'arxiu d'una oficina d'Unnim (Foto: ACN)

Imatge d'arxiu d'una oficina d'Unnim (Foto: ACN)

L'entitat bancària ha explicat que ha mantingut "converses amb inversors privats per participar en l'accionariat d'Unnim, però l'actual conjuntura econòmica i l'evolució dels mercats no ho ha fet possible". Paral·lelament, ha mantingut contactes per a una possible aliança amb una altra entitat o grup financer espanyol. No obstant això, segons l'entitat, per a una operació corporativa d'aquesta dimensió "cal més temps per poder fructificar".

Unnim ha optat finalment per l'alternativa del FROB com a via d'obtenció de capital per arribar als nivells de capitalització requerits arran del decret per reforçar el sistema financer i que es canalitzarà a través d'Unnim Banc, l'entitat bancària del Grup Unnim que es va constituir al juliol.

El FROB preveu injectar 568 milions d'euros. Això vol dir que controlarà gairebé la totalitat del capital i del consell d'administració d'Unnim Banc. També han recordat que tot i que el FROB es pot mantenir en el capital fins a cinc anys, algunes caixes poden estar interessades en Unnim abans que culmini aquest termini, una vegada s'hagin consolidat les integracions fetes fins ara i Unnim estigui recapitalitzada.

Després de rebre l'autorització de la Generalitat, l'entrada en funcionament del banc està prevista per l'1 d'octubre. Aquest dilluns l'entitat signarà davant de notari l'escriptura pública de segregació dels actius i passius de la caixa al banc, i al costat de la segregació del negoci, es traspassarà també al banc la plantilla de l'entitat, amb la subrogació de les mateixes condicions que els treballadors tenen a la caixa.

L'Obra Social i tot el seu patrimoni continuaran formant part de la caixa, que seguirà gestionant les activitats socials en les diverses línies d'actuació. Unnim Banc naixerà amb uns actius totals de 28.325 milions d'euros, uns recursos propis de 2.053 milions d'euros, una xarxa comercial de 610 oficines i 1,1 milions de clients.