Unes 11.000 empreses catalanes no exporten a causa de les traves

Catalunya té unes 11.000 empreses preparades per exportar i amb voluntat per fer-ho, però que es troben amb obstacles com les dificultats per trobar finançament. Així ho diu un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, que conclou que hi ha 20.400 empreses exportadores en els sectors industrial i de serveis, que concentren el 80% del volum d'exportació. Aquest nombre d'empreses exportadores eleva molt la xifra de 17.000 que s'estudiava fins ara, i que no comptava el sector serveis. L'estudi calcula que el 16% de les firmes catalanes del sector industrial i del de serveis tenen alguna activitat exterior.
Unes 11.000 empreses catalanes no exporten a causa de les traves
Barcelona

Unes 11.000 empreses catalanes no exporten a causa de les traves

Catalunya té unes 11.000 empreses preparades per exportar i amb voluntat per fer-ho, però que es troben amb obstacles com les dificultats per trobar finançament. Així ho diu un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, que conclou que hi ha 20.400 empreses exportadores en els sectors industrial i de serveis, que concentren el 80% del volum d'exportació. Aquest nombre d'empreses exportadores eleva molt la xifra de 17.000 que s'estudiava fins ara, i que no comptava el sector serveis. L'estudi calcula que el 16% de les firmes catalanes del sector industrial i del de serveis tenen alguna activitat exterior.
Actualitzat
Una empresa exportadora abocada a la innovació.

Les empreses catalanes es troben amb problemes de finançament a l'hora d'exportar.

L'estudi dut a terme per la Cambra de Comerç de Barcelona després d'enquestar més de 2.200 empreses posa èmfasi en l'existència d'unes 11.000 empreses que no exporten malgrat tenir un perfil idoni per fer-ho, de les quals 7.000 corresponen al sector industrial i 4.000 al de serveis.

Les empreses que volen però no poden exportar al·leguen que és perquè no compten amb un finançament suficient per sortir a l'exterior i consolidar-se, i un 27% de les industrials creu que la seva oferta no compta amb els requisits de qualitat, innovació i preu que exigeixen els mercats internacionals.

La falta de personal qualificat, que domini més d'una llengua i amb coneixements suficients de comerç exterior, és l'argument esgrimit per més d'una quarta part de les empreses per justificar aquesta situació.

En la primera radiografia que es realitza sobre el potencial exportador de l'economia catalana, també s'assenyala que encara que el càlcul que s'ha fet és que hi ha unes 20.400 empreses que exporten, en realitat el nombre d'empreses que exporten sobre un col·lectiu total d'unes 600.00 és segurament més elevat. L'estudi reconeix que encara no s'han comptabilitzat les companyies d'altres sectors com el de la logística o el transport, que concentren entorn del 20% de l'exportació.