Una sentència del TSJC rebutja el pla de creixement urbanístic que plantejava el govern de Santa Fe del Penedès

Santa Fe del Penedès (Alt Penedès).- Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estima la nul·litat del pla de creixement urbanístic plantejat per l'equip de govern de Santa Fe del Penedès ¿el municipi amb menys habitants de tota la demarcació de Barcelona-, que preveia la construcció de més de 200 habitatges unifamiliars. El veredicte sorgeix del recurs contenciós administratiu que Alternativa Independent per Santa Fe va interposar per valorar si el creixement urbanístic del poble estava ben dissenyat. Alternativa Independent de Santa Fe plantejava, des de fa anys, una rebaixa dels metres construïts amb cases al poble i una modificació de la tipologia dels habitatges per tal que s'assemblessin més a les que ja hi ha construïts.
Una sentència del TSJC rebutja el pla de creixement urbanístic que plantejava el govern de Santa Fe del Penedès

Una sentència del TSJC rebutja el pla de creixement urbanístic que plantejava el govern de Santa Fe del Penedès

Santa Fe del Penedès (Alt Penedès).- Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estima la nul·litat del pla de creixement urbanístic plantejat per l'equip de govern de Santa Fe del Penedès ¿el municipi amb menys habitants de tota la demarcació de Barcelona-, que preveia la construcció de més de 200 habitatges unifamiliars. El veredicte sorgeix del recurs contenciós administratiu que Alternativa Independent per Santa Fe va interposar per valorar si el creixement urbanístic del poble estava ben dissenyat. Alternativa Independent de Santa Fe plantejava, des de fa anys, una rebaixa dels metres construïts amb cases al poble i una modificació de la tipologia dels habitatges per tal que s'assemblessin més a les que ja hi ha construïts.