Una quarantena de municipis catalans, la majoria a la costa, tenen problemes de cobertura de mòbil. L'increment de població a l'estiu i l'augment de l'ús d'internet al telèfon saturen la xarxa

Una quarantena de municipis catalans, la majoria a la costa, tenen problemes de cobertura de mòbil. L'increment de població a l'estiu i l'augment de l'ús d'internet al telèfon saturen la xarxa

Una quarantena de municipis catalans, la majoria a la costa, tenen problemes de cobertura de mòbil. L'increment de població a l'estiu i l'augment de l'ús d'internet al telèfon saturen la xarxa