Una nova carretera comunicarà la C-244 i la BV-2136 a Mediona perquè l'existent no reuneix les condicions de seguretat

Mediona (Alt Penedès).- La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Mediona el projecte constructiu d'una carretera alternativa a la existent que actuï de connexió entre les carreteres C-244 i la BV-2136, una passarel·la pels vianants sobre aquesta nova via i les mesures correctores de reducció d'impacte ambiental en el paisatge. El projecte, amb un cost de licitació de més de 3,5 milions d'euros, soluciona les condicions de seguretat de la carretera BV-2136 que travessa el nucli de Sant Pere Sacarrera, que actualment té una amplada entre façanes inferior als quatre metres, no permet l'encreuament de vehicles i té revolts de més de 90 graus que impedeixen la visibilitat.
Una nova carretera comunicarà la C-244 i la BV-2136 a Mediona perquè l'existent no reuneix les condicions de seguretat

Una nova carretera comunicarà la C-244 i la BV-2136 a Mediona perquè l'existent no reuneix les condicions de seguretat

Mediona (Alt Penedès).- La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Mediona el projecte constructiu d'una carretera alternativa a la existent que actuï de connexió entre les carreteres C-244 i la BV-2136, una passarel·la pels vianants sobre aquesta nova via i les mesures correctores de reducció d'impacte ambiental en el paisatge. El projecte, amb un cost de licitació de més de 3,5 milions d'euros, soluciona les condicions de seguretat de la carretera BV-2136 que travessa el nucli de Sant Pere Sacarrera, que actualment té una amplada entre façanes inferior als quatre metres, no permet l'encreuament de vehicles i té revolts de més de 90 graus que impedeixen la visibilitat.