Una mostra de la sang permet conèixer el sexe del nadó a les vuit setmanes d'embaràs

Saber el sexe d'un nadó abans de les vint setmanes ja és possible. Els pares podran conèixer si el fetus serà nen o nena en només dos mesos i amb una fiabilitat superior al 98%, gràcies a una mostra de la sang de la mare que recull l'ADN del futur nadó. Una prova que, a banda de ser més fiable que l'ecografia, permetrà diagnosticar malalties com l'hemofília o la distròfia muscular al fetus. Fins ara per conèixer el diagnòstic prenatal calia esperar fins a la vintena setmana de gestació i utilitzar l'ecografia o la presa de cèl·lules fetals.
Una mostra de la sang permet conèixer el sexe del nadó a les vuit setmanes d'embaràs
Granada

Una mostra de la sang permet conèixer el sexe del nadó a les vuit setmanes d'embaràs

Saber el sexe d'un nadó abans de les vint setmanes ja és possible. Els pares podran conèixer si el fetus serà nen o nena en només dos mesos i amb una fiabilitat superior al 98%, gràcies a una mostra de la sang de la mare que recull l'ADN del futur nadó. Una prova que, a banda de ser més fiable que l'ecografia, permetrà diagnosticar malalties com l'hemofília o la distròfia muscular al fetus. Fins ara per conèixer el diagnòstic prenatal calia esperar fins a la vintena setmana de gestació i utilitzar l'ecografia o la presa de cèl·lules fetals.
Actualitzat

Els pares podran conèixer a les vuit setmanes de gestació si el futur nadó serà un nen o una nena amb una fiabilitat superior al 98% i, per tant, més fiable que l'ecografia. Aquest descobriment arriba gràcies a les investigacions que han portat a terme el laboratori Lorgen amb col·laboració amb l'Hospital Matern Infantil Verge de Granada i la Fundació per a la Investigació Biosanitària.

Fins ara per conèixer el diagnòstic prenatal, els pares havien d'esperar fins a la vintena setmana de gestació i utilitzar l'ecografia o la presa de cèl·lules fetals utilitzant mètodes invasius, com la biòpsia i la cordocentesi, que poden produir certs riscos en introduir-se a la placenta.

Les noves proves consisteixen a agafar una mostra de sang a la mare i no suposen cap perill ni per a l'embarassada ni per al fetus, ja que no utilitzen tècniques invasives, segons els experts. A banda de saber el sexe del futur nadó, el diagnòstic també permet identificar determinades malalties monogèniques lligades al sexe del fetus, com l'hemofília o la distròfia muscular. A més, aquesta prova obre la porta a altres anàlisis genètiques per identificar altres malalties i prevenir diversos problemes que puguin sorgir durant l'embaràs.

En els casos en què la família tingui antecedents de malalties monogèniques i la mare necessiti una atenció especial durant l'embaràs, el Servei Nacional de Salut cobrirà les despeses. Per les que no, la mare que vulgui beneficiar-se dels resultats d'aquesta prova haurà d'anar a un laboratori d'anàlisi clínica o a una clínica ginecològica on se li farà una anàlisi de sang i s'enviaran les mostres al laboratori Lorgen, que oferirà es resultats en 48 hores. Aquestes proves costaran entre 120 i 130 euros.