Una moderació en la caiguda del consum ajuda a la sortida de la recessió de l'economia espanyola, segons les dades de l'INE

Madrid (ACN).- L'economia espanyola modera la caiguda que ha dominat els últims trimestres i les dades completes del PIB del tercer trimestre indiquen un comportament menys negatiu de les principals magnituds, segons l'INE. El consum interior, la demanda nacional, que explica més del 65% del PIB, va caure el tercer trimestre en termes anuals el 2,5%, mentre que el segon trimestre es va contraure el 3,7%, 1,2 punts de millora en un trimestre, cosa que ha estat suficient per fer baixar el PIB anual fins l'1,1%, una dècima millor que la previsió anunciada el 30 d'octubre que indicava un PIB del -1,2%. Sí que coincideix la dada de variació trimestral que va ser positiva en el 0,1%, després de nou trimestres en negatiu.
Una moderació en la caiguda del consum ajuda a la sortida de la recessió de l'economia espanyola, segons les dades de l'INE

Una moderació en la caiguda del consum ajuda a la sortida de la recessió de l'economia espanyola, segons les dades de l'INE

Madrid (ACN).- L'economia espanyola modera la caiguda que ha dominat els últims trimestres i les dades completes del PIB del tercer trimestre indiquen un comportament menys negatiu de les principals magnituds, segons l'INE. El consum interior, la demanda nacional, que explica més del 65% del PIB, va caure el tercer trimestre en termes anuals el 2,5%, mentre que el segon trimestre es va contraure el 3,7%, 1,2 punts de millora en un trimestre, cosa que ha estat suficient per fer baixar el PIB anual fins l'1,1%, una dècima millor que la previsió anunciada el 30 d'octubre que indicava un PIB del -1,2%. Sí que coincideix la dada de variació trimestral que va ser positiva en el 0,1%, després de nou trimestres en negatiu.