Una inspecció de la Guàrdia Civil a empreses d'esports d'aventura del Sobirà detecta irregularitats en les titulacions de 3 monitors

Sort.- El Servei de Protecció a la Natura (SEPRONA) va dur a terme, els passats dies 13 i 14 de setembre, un control a empreses d'esports d'aventura que operaven al riu Noguera Pallaresa que va concloure amb el resultat de 19 monitors inspeccionats. Del total d'inspeccionats 16 complien amb les titulacions corresponents i la documentació exigible i 3 monitors no es van ajustar a l'establert per la normativa. També es van realitzar controls a 3 empreses de la zona i totes les inspeccionades complien amb la normativa vigent. Aquestes inspeccions les porta a terme SEPRONA en relació a la protecció del Medi Ambient. De moment, no van efectuar cap denúncia, a l'espera de rebre més documentació.
Una inspecció de la Guàrdia Civil a empreses d'esports d'aventura del Sobirà detecta irregularitats en les titulacions de 3 monitors

Una inspecció de la Guàrdia Civil a empreses d'esports d'aventura del Sobirà detecta irregularitats en les titulacions de 3 monitors

Sort.- El Servei de Protecció a la Natura (SEPRONA) va dur a terme, els passats dies 13 i 14 de setembre, un control a empreses d'esports d'aventura que operaven al riu Noguera Pallaresa que va concloure amb el resultat de 19 monitors inspeccionats. Del total d'inspeccionats 16 complien amb les titulacions corresponents i la documentació exigible i 3 monitors no es van ajustar a l'establert per la normativa. També es van realitzar controls a 3 empreses de la zona i totes les inspeccionades complien amb la normativa vigent. Aquestes inspeccions les porta a terme SEPRONA en relació a la protecció del Medi Ambient. De moment, no van efectuar cap denúncia, a l'espera de rebre més documentació.