Una auditoria urbanística a l'Ajuntament de Figueres recomana modernitzar els sistemes informàtics i ampliar la plantilla

Figueres.- Una auditoria urbanística encarregada pel propi Ajuntament de Figueres ha posat en evidència que el retard en la tramitació de les llicències urbanístiques era fruit d'una manca de modernització dels sistemes informàtics i de personal en aquesta àrea. Per això, dues de les 86 recomanacions finals ha estat la de crear quatre nous llocs de treball per reforçar els equips de treball de llicències d'obres i mediambientals i especialment, la d'aplicar les noves tecnologies en la gestió i tramitació d'aquests permisos urbanístics. En total s'han analitzat 5.871 expedients dels darrers cinc anys, amb l'objectiu, segons ha explicat l'alcalde de Figueres, Santi Vila, de detectar les mancances i deficiències en la tramitació dels expedients de llicències d'obres, activitats, planejament, gestió urbanística, projectes d'urbanització i projectes d'obres ordinàries, però en cap cas la de detectar 'irregularitats'.
Una auditoria urbanística a l'Ajuntament de Figueres recomana modernitzar els sistemes informàtics i ampliar la plantilla

Una auditoria urbanística a l'Ajuntament de Figueres recomana modernitzar els sistemes informàtics i ampliar la plantilla

Figueres.- Una auditoria urbanística encarregada pel propi Ajuntament de Figueres ha posat en evidència que el retard en la tramitació de les llicències urbanístiques era fruit d'una manca de modernització dels sistemes informàtics i de personal en aquesta àrea. Per això, dues de les 86 recomanacions finals ha estat la de crear quatre nous llocs de treball per reforçar els equips de treball de llicències d'obres i mediambientals i especialment, la d'aplicar les noves tecnologies en la gestió i tramitació d'aquests permisos urbanístics. En total s'han analitzat 5.871 expedients dels darrers cinc anys, amb l'objectiu, segons ha explicat l'alcalde de Figueres, Santi Vila, de detectar les mancances i deficiències en la tramitació dels expedients de llicències d'obres, activitats, planejament, gestió urbanística, projectes d'urbanització i projectes d'obres ordinàries, però en cap cas la de detectar 'irregularitats'.