Un terç dels francesos adults han utilitzat alguna vegada Internet

Un estudi oficial ha posat de relleu les diferències d'accés a les noves tecnologies dels francesos pel que fa l'àmbit laboral, el nivell d'estudis i l'edat. Cada segment marca disparitats. Com més joves, més estudis i més alt el nivell de responsablilitat laboral, més facilitat d'accés a la societat de la informació. Disposar d'ordinador al domicili o al centre de treball també és definitu per una a major penetració d'Internet.
Un terç dels francesos adults han utilitzat alguna vegada Internet
ESTUDI

Un terç dels francesos adults han utilitzat alguna vegada Internet

Un estudi oficial ha posat de relleu les diferències d'accés a les noves tecnologies dels francesos pel que fa l'àmbit laboral, el nivell d'estudis i l'edat. Cada segment marca disparitats. Com més joves, més estudis i més alt el nivell de responsablilitat laboral, més facilitat d'accés a la societat de la informació. Disposar d'ordinador al domicili o al centre de treball també és definitu per una a major penetració d'Internet.
Actualitzat
La meitat dels adults han utilitzat un ordinador a França i un terç s'han connectat en alguna ocasió a Internet, encara que aquestes pràctiques presenten notables diferències en funció del nivell social, segons un estudi de l'Institut Nacional d'Estadística i d'Estudis de França (INSEE), el CIS francès, difós avui. INSEE va elaborar l'informe a l'octubre de l'any passat. La proporció de persones que han utilitzat un ordinador i que han accedit a Internet s'eleva fins al 80 per cent entre els que disposen d'un ordinador a casa, a l'oficina o al seu centre escolar. Contràriament, descendeix fins al 10 per cent en el cas de l'ordinador i al 4 per cent pel que fa a la connexió d'Internet entre els que han d'utilitzar-lo en llocs públics. D'altra banda, dos terços de les persones que no estan equipades al seu domicili consideren que no en tenen necessitat o diuen que no els interessa. Les disparitats estan més marcades en relació amb el nivell social, ja que el 76 per cent dels directius ja estan connectats a la xarca, però només el 13 per cent dels obrers tenen connexió. Els no diplomats tenen cinc vegades menys (17,7 per cent) possibilitats de navegar per la xarxa que els diplomats (87,4 per cent). La diferència és també flagrant segons l'edat, ja que nou de cada deu adolescents (14-19 anys) ja han utilitzat un ordinador, mentre que només ho han fet el 7 per cent dels septuagenaris. Encara que la difusió de les noves tecnologies és encara limitada, és ràpida i recent. Així, de cada deu persones que posseeixen un ordinador, sis el tenen des de fa menys de tres anys. Quant a Internet, vuit de cada deu persones estan equipades des de 1999. Els joves són els més ben equipats, ja que un de cada dos adolescents té accés a un ordinador al seu centre escolar, i aquesta proporció es dobla a partir dels 15 anys. Tres quartes parts tenen accés a Internet. En el lloc de treball, un 57 per cent de les persones que desenvolupen una activitat professional posseeixen un ordinador, i un terç disposen d'accés a Internet.