Un nou medicament pot millorar la qualitat de vida dels malalts d'Alzheimer en fase avançada

Fins avui, les principals teràpies per a les persones afectades pel mal d'Alzheimer actuaven en les etapes inicials i més moderades de la malaltia. Ara s'ha començat a comercialitzar un nou principi actiu, la memantina, que pot millorar la situació dels malalts que es troben en els estadis avançats i en els més greus.
Un nou medicament pot millorar la qualitat de vida dels malalts d'Alzheimer en fase avançada
Salut

Un nou medicament pot millorar la qualitat de vida dels malalts d'Alzheimer en fase avançada

Fins avui, les principals teràpies per a les persones afectades pel mal d'Alzheimer actuaven en les etapes inicials i més moderades de la malaltia. Ara s'ha començat a comercialitzar un nou principi actiu, la memantina, que pot millorar la situació dels malalts que es troben en els estadis avançats i en els més greus.
Actualitzat
L'Alzheimer produeix progressivament un deteriorament intel·lectual. En les fases més greus, la dependència del pacient arriba a ser molt important. La memantina no cura el mal, però actua sobre els símptomes en els estadis més avançats de la malaltia i endarrereix especialment el procés de degeneració neuronal. Recuperar independència a l'hora de fer algunes activitats diàries suposa un alleujament i una millora de la qualitat de vida. No només se'n beneficia el pacient, sinó també les persones que en tenen cura. Als Estats Units, la memantina es comercialitzava des del 2001. Des d'ahir, es poden trobar a les farmàcies de Catalunya dos preparats comercials que contenen aquest principi actiu.