Un estudi suspèn quatre de les estacions de la línia C-3 de rodalies del Vallès Oriental

Una vegada més, la línia de rodalies del nord, la C-3, que uneix Barcelona amb Vic, ha rebut les queixes dels usuaris per l'estat d'abandonament de les estacions i per la poca freqüència de trens. Un estudi de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic mostra que de les set estacions que hi ha al Vallès Oriental en aquesta línia nord, quatre suspenen amb un molt deficient. Les pitjors són les Franqueses i la Garriga, amb 4,3 i 3,8 punts, respectivament.
Un estudi suspèn quatre de les estacions de la línia C-3 de rodalies del Vallès Oriental
Les Franqueses del Vallès

Un estudi suspèn quatre de les estacions de la línia C-3 de rodalies del Vallès Oriental

Una vegada més, la línia de rodalies del nord, la C-3, que uneix Barcelona amb Vic, ha rebut les queixes dels usuaris per l'estat d'abandonament de les estacions i per la poca freqüència de trens. Un estudi de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic mostra que de les set estacions que hi ha al Vallès Oriental en aquesta línia nord, quatre suspenen amb un molt deficient. Les pitjors són les Franqueses i la Garriga, amb 4,3 i 3,8 punts, respectivament.
Actualitzat
A l'estació de les Franqueses de la línia C-3 no hi ha màquines de bitllets, ni cap d'estació, ni cap altaveu que informi del pas dels trens. Segons l'estudi, només té el vistiplau pel temps mitjà d'espera i l'accessibilitat. L'altra estació de les Franqueses, la de la línia C-2, aprova amb gairebé 8 punts. La diferència entre el volum de passatgers de l'una i de l'altra és d'uns dos mil, però a l'Ajuntament es considera que l'estat de la línia en condiciona l'ús. L'estat de l'estació de la Garriga és pitjor. A més de les mancances de les Franqueses, tres passos de nivell divideixen el poble. Així, augmentar la freqüència de trens de la línia nord, una de les reivindicacions dels municipis de la C-3, no solucionaria del tot el problema de la Garriga. De les 103 noves màquines d'autovenda de bitllets que Renfe va instal·lar el novembre a la xarxa de rodalies, només una, la de Vic, és a la línia C-3. L'empresa ha notificat que la inversió a la xarxa ha augmentat un 52% el 2004 i que s'han fet millores en els servei en totes les línies.