Troben una escultura de més de 3.000 anys a l'excavació de la necròpolis de Seròs

L'equip d'arqueòlegs que treballa en l'excavació de la necròpolis de les Roques de Sant Formatge de Seròs ha descobert una peça única a Catalunya. Es tracta del cap d'un guerrer que té més de 3.000 anys. Possiblement formava part d'una estela funerària preibèrica, concretament del bronze final. La va trobar el grup d'arqueòlegs que s'encarrega de netejar i redibuixar aquesta necròpolis, considerada única a Catalunya pel nombre de túmuls funeraris, més de 200.
Troben una escultura de més de 3.000 anys a l'excavació de la necròpolis de Seròs
Seròs

Troben una escultura de més de 3.000 anys a l'excavació de la necròpolis de Seròs

L'equip d'arqueòlegs que treballa en l'excavació de la necròpolis de les Roques de Sant Formatge de Seròs ha descobert una peça única a Catalunya. Es tracta del cap d'un guerrer que té més de 3.000 anys. Possiblement formava part d'una estela funerària preibèrica, concretament del bronze final. La va trobar el grup d'arqueòlegs que s'encarrega de netejar i redibuixar aquesta necròpolis, considerada única a Catalunya pel nombre de túmuls funeraris, més de 200.
Actualitzat
L'escultura té més de 3.000 anys i es considera la peça més antiga trobada mai a Catalunya. De moment es té poca informació del cap de guerrer. Se sap que és de l'any 1000 abans de Crist i que formava part de l'estructura de pedres d'un túmul funerari. La peça, que possiblement s'exposarà al Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, l'han batejat amb el nom d'Oriol, que és el de la persona que la va trobar.