Troben restes de poblats ibèrics del segle V aC en un jaciment de Caldes de Montbui

Les excavacions arqueològiques a la zona de la Torre Roja de Caldes de Montbui reafirmen l'existència de poblats ibèrics i iberoromans en aquest municipi des del segle V abans de Crist. Durant els treballs en aquest jaciment s'ha recupertat gran quantitat de material arqueològic referent a diversos aspectes de la vida quotidiana dels antics pobladors, com ceràmica, utillatge metàl·lic, molins o elements d'ornamentació personal. Destaca la troballa de tres enterraments infantils que remeten al simbòlic món religiós indígena.
Troben restes de poblats ibèrics del segle V aC en un jaciment de Caldes de Montbui
Caldes de Montbui

Troben restes de poblats ibèrics del segle V aC en un jaciment de Caldes de Montbui

Les excavacions arqueològiques a la zona de la Torre Roja de Caldes de Montbui reafirmen l'existència de poblats ibèrics i iberoromans en aquest municipi des del segle V abans de Crist. Durant els treballs en aquest jaciment s'ha recupertat gran quantitat de material arqueològic referent a diversos aspectes de la vida quotidiana dels antics pobladors, com ceràmica, utillatge metàl·lic, molins o elements d'ornamentació personal. Destaca la troballa de tres enterraments infantils que remeten al simbòlic món religiós indígena.
Actualitzat
A finals de setembre es van reprendre les excavacions a Caldes de Montbui, a la zona de la Torre Roja, a partir d'un taller d'ocupació promogut per l'Ajuntament que ha permés dur a terme feines d'excavació, delimitació, manteniment i consolidació de les restes exhumades al llarg de les diferents campanyes. Aquestes excavacions, promogudes per l'Ajuntament de Caldes de Montbui i el Museu Thermalia de Caldes, han suposat l'ampliació del sector on ja s'havia intervingut anteriorment, entre els anys 1984 i 1992, en què es va aconseguir una extensió de 400 metres quadrats. Els resultats han permès reafirmar la presència de diferents fases d'ocupació des del segle V abans de Crist fins al segle I després de Crist. Aquest any s'ha recuperat gran quantitat de material arqueològic referent a diversos aspectes de la vida quotidiana dels antics pobladors, com ceràmica, utillatge metàl·lic, molins o elements d'ornamentació personal, i destaca la troballa de tres enterraments infantils que remeten al simbòlic món religiós indígena. També s'ha trobat un enterrament adult corresponent a una última ocupació medieval de la Torre Roja. Tot aquest material es dipositarà al Museu de Caldes, que ara està estudiant la seva exposició. Aquesta campanya d'excavacions s'emmarca dins d'un projecte d'investigació sobre el món ibèric i romà a la riera de Caldes, que també inclou la realització de determinades feines de difusió com conferències i visites guiades al mateix jaciment.