Tres quartes parts del professorat català no utilitza mai Internet a classe

La utilització d'Internet amb finalitats educatives a l'escola és molt minoritària, segons un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya. L'informe destaca que tres quartes parts de tot el professorat català no utilitza mai Internet a classe i que la mitjana d'ús d'Internet a l'escola és d'una hora a la setmana. Aquestes dades contrasten amb el fet que tant els professors com els estudiants són un dels col·lectius que utilitzen més Internet a casa. Les escoles rurals i les d'ensenyament primari són les que utilitzen més Internet en activitats educatives.
Tres quartes parts del professorat català no utilitza mai Internet a classe
UOC

Tres quartes parts del professorat català no utilitza mai Internet a classe

La utilització d'Internet amb finalitats educatives a l'escola és molt minoritària, segons un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya. L'informe destaca que tres quartes parts de tot el professorat català no utilitza mai Internet a classe i que la mitjana d'ús d'Internet a l'escola és d'una hora a la setmana. Aquestes dades contrasten amb el fet que tant els professors com els estudiants són un dels col·lectius que utilitzen més Internet a casa. Les escoles rurals i les d'ensenyament primari són les que utilitzen més Internet en activitats educatives.
Actualitzat
Els centres educatius de Catalunya utilitzen Internet menys d'una hora al mes i l'ús de la xarxa no ha canviat de manera substancial els processos educatius, malgrat que el 80% de les escoles disposen de connexió ADSL o banda ampla. Aquestes són algunes de les conclusions de l'estudi sobre la incidència real d'Internet en les activitats educatives i aprenentatge de professors i alumnes a les aules, que forma part del Projecte Internet Catalunya (PIC) promogut per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per analitzar els usos de la xarxa a diversos sectors socials. El projecte sobre Internet a l'escola es basa en una mostra representativa de 350 escoles d'educació primària i secundària catalanes tant públiques, com privades o concertades, així com de 6.600 alumnes, 2.100 professors i 1.050 responsables dels centres. A Catalunya, les escoles de primària i secundària utilitzen Internet menys d'una hora al mes (0,81 hores) i només el 3,7% dels alumnes diu que accedeix a Internet des de les aules, sobretot, des de les classes d'informàtica (94,1%). L'estudi estableix que amb aquesta poca incidència és poc probable que Internet hagi influït en el tipus de pràctica educativa predominant a les aules. No obstant això, als centres educatius tenen un grau elevat d'implantació de la noves tecnologies, ja que el 80% dels centres (el 100% dels públics) disposen de connexió ADSL o un altre tipus de connexió de banda ampla. Així mateix, la ràtio d'ordinador per centre docent a Catalunya és similar a l'europea, ja que en el curs 2001-2002 hi havia 11,2 alumnes per ordinador (13,2 de mitjana europea) i 21 alumnes per ordinador connectat a Internet (32,9 de mitjana a Europa). Contrasta el fet que l'ús d'Internet en la vida quotidiana tant per part dels professors (un 90,6% té ordinador amb connexió a la xarxa), com pels alumnes (un 72,5% accedeixen a Internet a casa) és molt elevat. Els professors utilitzen Internet com a font de preparació de classes i materials, mentre que els alumnes accedeixen a la xarxa per buscar informació complementària, però s'usa no com a mitjà per al treball en equip ni per a la construcció compartida de coneixements. Segons el projecte, els professors desconeixen com incorporar Internet en la pràctica pedagògica, mentre que el 72,2% del col·lectiu no ha cursat cap formació sobre l'ús d'Internet amb finalitats educatives. L'estudi també revela que els directius dels centres escolars no donen prioritat a la incorporació de les tecnologies de la informació a les aules, però les implanten per pressions externes que obliguen a adaptar-se a les necessitats de la societat actual. Una altra dada significativa de l'anàlisi és que l'educació primària i les escoles rurals utilitzen més Internet a les aules, mentre que a penes hi ha diferències sobre l'ús d'Internet a escoles públiques o privades.