Tres historiadors ingressen a l'Institut d'Estudis Catalans com a membres corresponents

Barcelona.- El Ple de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha aprovat l'ingrés de tres nous membres, Nikolas Jaspert, Olivier Poisson i Christian Guilleré, que s'adscriuen a la Secció Històrico-Arqueològica. Els tres historiadors s'incorporen a l'acadèmia catalana com a membres corresponents, és a dir, col·laboraran en les tasques científiques de l'Institut, però no participaran en les tasques de govern. Amb aquestes noves incorporacions, l'IEC suma cent setanta-sis membres numeraris i seixanta-quatre de corresponents.
Tres historiadors ingressen a l'Institut d'Estudis Catalans com a membres corresponents

Tres historiadors ingressen a l'Institut d'Estudis Catalans com a membres corresponents

Barcelona.- El Ple de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha aprovat l'ingrés de tres nous membres, Nikolas Jaspert, Olivier Poisson i Christian Guilleré, que s'adscriuen a la Secció Històrico-Arqueològica. Els tres historiadors s'incorporen a l'acadèmia catalana com a membres corresponents, és a dir, col·laboraran en les tasques científiques de l'Institut, però no participaran en les tasques de govern. Amb aquestes noves incorporacions, l'IEC suma cent setanta-sis membres numeraris i seixanta-quatre de corresponents.