Treball combatrà les irregularitats de les empreses amb més sinistralitat laboral

Un total de 845 empreses catalanes van triplicar l'any passat l'índex de sinistralitat laboral. Per aquest motiu, el Departament de Treball ha impulsat un pla especial de control més exhaustiu cap a aquestes empreses. Els accidents han costat la vida a 64 persones durant només els sis primers mesos de l'any. Fins ara la Generalitat ha fet 237 visites a empreses i ha sol·licitat 179 plans de mesures correctores.
Treball combatrà les irregularitats de les empreses amb més sinistralitat laboral
Barcelona

Treball combatrà les irregularitats de les empreses amb més sinistralitat laboral

Un total de 845 empreses catalanes van triplicar l'any passat l'índex de sinistralitat laboral. Per aquest motiu, el Departament de Treball ha impulsat un pla especial de control més exhaustiu cap a aquestes empreses. Els accidents han costat la vida a 64 persones durant només els sis primers mesos de l'any. Fins ara la Generalitat ha fet 237 visites a empreses i ha sol·licitat 179 plans de mesures correctores.
La Conselleria de Treball i Indústria de la Generalitat està portant a terme una campanya de control i seguiment de les 845 empreses catalanes amb majors índexs de sinistralitat laboral. La directora general de Relacions Laborals, Mar Serna, ha explicat que l'objectiu d'aquesta campanya és reduir els accidents laborals, que fins al juliol d'aquest any han costat la vida a 64 persones.

Serna ha indicat que aquesta és una iniciativa conjunta entre la Conselleria i la Inspecció de Treball i Seguretat Social que afecta el conjunt d'empreses que el 2004 van registrar 28.377 accidents laborals (un 18% del total) i que tenen 218.128 treballadors. La selecció de les empreses inspeccionades s'ha dut a terme per l'índex d'incidència, per les dimensions de l'empresa i pel nombre d'accidents registrats.

La campanya d'inspeccions s'inicia amb l'enviament d'una carta a la companyia i als delegats sindicals de prevenció de riscos laborals, als quals se'ls informa que rebran una visita per part dels tècnics. En aquesta visita es revisen les condicions materials i es fa una reunió amb l'empresa i els responsables sindicals de prevenció, s'identifiquen les causes dels accidents i s'estableixen prioritats i terminis d'actuació. Seguidament, es requereix a l'empresa solucionar les "carències" en matèria de seguretat.

La companyia ha de presentar a la conselleria, en el termini d'un mes, un pla específic per "atacar" les causes dels accidents registrats, que inclogui "terminis d'actuació", segons ha destacat Serna. Els tècnics d'inspecció fan una segona visita a l'empresa per verificar si s'han aplicat les mesures del pla. En cas que el pla sigui incorrecte o que no s'hagin aplicat les mesures que conté, es comunica a la Inspecció de Treball per "obrir expedient sancionador".

Fins ara la Generalitat ha fet 237 visites a empreses i ha sol·licitat 179 plans de mesures correctores. De les empreses seleccionades per la seva alta sinistralitat, el 45% són d'entre 50 i 249 treballadors, el 25% d'entre 7 i 49 treballadors, el 15% d'entre 250 i 499 treballadors, el 10% de més de 500 treballadors i el 5% restant compten amb menys de sis empleats.

Les empreses de la construcció queden excloses d'aquesta campanya d'inspecció, ja que, per les característiques del sector, l'anàlisi de les causes dels accidents i els expedients sancionadors s'inicien de manera més immediata i específica.