Trànsit haurà de perdonar milers de punts de multes en tramitació

La Direcció General de Trànsit haurà d'arxivar centenars de multes que encara estan en tramitació. El motiu és que s'hi penalitzen infraccions que amb l'anterior llei de trànsit comportaven la pèrdua de punts, però que amb la nova no. I una esmena de CiU que ha aprovat el Senat reclama que es perdonin els punts que amb la llei nova no es perdrien. El Senat també ha aprovat que es mantinguin els marges d'error dels radars, és a dir, que no hi haurà multa si se sobrepassa un sol quilòmetre el límit permès, i que s'hagi de notificar una multa dues vegades per correu convencional i internet en comptes d'una.
Trànsit haurà de perdonar milers de punts de multes en tramitació
Madrid

Trànsit haurà de perdonar milers de punts de multes en tramitació

La Direcció General de Trànsit haurà d'arxivar centenars de multes que encara estan en tramitació. El motiu és que s'hi penalitzen infraccions que amb l'anterior llei de trànsit comportaven la pèrdua de punts, però que amb la nova no. I una esmena de CiU que ha aprovat el Senat reclama que es perdonin els punts que amb la llei nova no es perdrien. El Senat també ha aprovat que es mantinguin els marges d'error dels radars, és a dir, que no hi haurà multa si se sobrepassa un sol quilòmetre el límit permès, i que s'hagi de notificar una multa dues vegades per correu convencional i internet en comptes d'una.
Actualitzat
Hi ha infraccions que comportaven pèrdua de punts abans, i ara no.

Hi ha infraccions que comportaven pèrdua de punts abans, i ara no.

El Senat també ha introduït al text una esmena que obliga que part de l'import de les multes es destini a ajudar les víctimes d'accidents de circulació.

Un altre canvi eximeix de responsabilitat els propietaris de vedats de caça o altres terrenys en cas que algun animal que surti d'aquests espais provoqui un accident. Aquesta esmena diu que dels danys per aquests accidents en respondrà l'asseguradora del vehicle sinistrat o el conductor, si escau, i fins i tot podrà recaure en l'administració titular de la via si no hi ha la senyalització adequada.

NOTÍCIES RELACIONADES