Tots els partits catalans, tret del PP, d'acord en el mètode a seguir per reformar l'Estatut

Tots els partits catalans, llevat del PP, s'han posat d'acord sobre com ha de ser el procés de reforma del futur Estatut. S'ha pactat que quan un text català reformat arribi a les Corts s'aprovi en una sola votació sense necessitat d'iniciar un tràmit d'esmenes. I si a Madrid no s'acceptés el que arribi de Barcelona, immediatament s'obriria un procés de negociació entre el Parlament i el Congrés.
Tots els partits catalans, tret del PP, d'acord en el mètode a seguir per reformar l'Estatut
Catalunya

Tots els partits catalans, tret del PP, d'acord en el mètode a seguir per reformar l'Estatut

Tots els partits catalans, llevat del PP, s'han posat d'acord sobre com ha de ser el procés de reforma del futur Estatut. S'ha pactat que quan un text català reformat arribi a les Corts s'aprovi en una sola votació sense necessitat d'iniciar un tràmit d'esmenes. I si a Madrid no s'acceptés el que arribi de Barcelona, immediatament s'obriria un procés de negociació entre el Parlament i el Congrés.
Actualitzat
Les forces polítiques catalanes han pres nota del que ha passat amb el "pla Ibarretxe" i tots, excepte el PP, s'han posat d'acord en el mètode per reformar l'Estatut de Catalunya. En el cas que la reforma estatutària només afectés aspectes interns de Catalunya, només caldria l'aprovació del Parlament per una majoria de dos terços.

En canvi, si la modificació entra en aspectes de relació amb l'Estat i Madrid hi està completament d'acord, n'hi hauria prou amb la ratificació al Congrés. I no es necessitarà cap més tràmit. En canvi, si el Congrés no estigués d'acord amb la proposta, la ponència defensa crear una comissió paritària Congrés-Parlament per començar a negociar.

Si en aquestes negociacions, la part catalana de la comissió veiés que el text està quedant molt allunyat de la proposta inicial, el Parlament de Catalunya podria decidir, per majoria de dues terceres parts, retirar-la.

NOTÍCIES RELACIONADES