TALL DE VEU: La delinqüència a Catalunya va pujar lleugerament l'any passat

Barcelona (ACN).- La Junta de Seguretat de Catalunya ha analitzat l'evolució de la seguretat ciutadana a territori català l'any 2008. El conseller d'Interior, Joan Saura, ha explicat que els fets delictius s'han 'estabilitzat' tot i que hi ha una 'lleugera' tendència a l'alça d'1,21 punts en la ràtio d'il·lícits penals per cada 1.000 habitants. En concret l'any passat s'ha arribat a una taxa de 68,59 de delictes i faltes per cada 1.000 habitants, quan l'any 2007 va ser de 67,38. En el 2008 també van augmentar les denúncies i els detinguts per violència de gènere a Catalunya. La Junta ha acordat que els Mossos d'Esquadra tinguin accés al registre de seguiment de casos de violència de gènere del Ministeri de l'Interior
TALL DE VEU: La delinqüència a Catalunya va pujar lleugerament l'any passat

TALL DE VEU: La delinqüència a Catalunya va pujar lleugerament l'any passat

Barcelona (ACN).- La Junta de Seguretat de Catalunya ha analitzat l'evolució de la seguretat ciutadana a territori català l'any 2008. El conseller d'Interior, Joan Saura, ha explicat que els fets delictius s'han 'estabilitzat' tot i que hi ha una 'lleugera' tendència a l'alça d'1,21 punts en la ràtio d'il·lícits penals per cada 1.000 habitants. En concret l'any passat s'ha arribat a una taxa de 68,59 de delictes i faltes per cada 1.000 habitants, quan l'any 2007 va ser de 67,38. En el 2008 també van augmentar les denúncies i els detinguts per violència de gènere a Catalunya. La Junta ha acordat que els Mossos d'Esquadra tinguin accés al registre de seguiment de casos de violència de gènere del Ministeri de l'Interior