Subvenció d'1,2 milions d'euros a Creu Roja a Catalunya

Cervera (ACN).- El Govern ha acordat concedir una subvenció d'1,2 milions d'euros a Creu Roja a Catalunya per dur a terme actuacions de caràcter sanitari i humanitari. Aquesta aportació permetrà donar suport de projectes en matèria de prevenció de la sida, desenvolupar un model de mediació intercultural en l'atenció primària de la salut per a la població immigrant, desenvolupar un Pla integral d'actuació en l'àmbit del Voluntariat de Salut, i cooperar en les despeses de funcionament i sosteniment de l'oficina autonòmica i de les oficines provincials de Creu Roja a Catalunya,
Subvenció  d'1,2 milions d'euros a Creu Roja a Catalunya

Subvenció d'1,2 milions d'euros a Creu Roja a Catalunya

Cervera (ACN).- El Govern ha acordat concedir una subvenció d'1,2 milions d'euros a Creu Roja a Catalunya per dur a terme actuacions de caràcter sanitari i humanitari. Aquesta aportació permetrà donar suport de projectes en matèria de prevenció de la sida, desenvolupar un model de mediació intercultural en l'atenció primària de la salut per a la població immigrant, desenvolupar un Pla integral d'actuació en l'àmbit del Voluntariat de Salut, i cooperar en les despeses de funcionament i sosteniment de l'oficina autonòmica i de les oficines provincials de Creu Roja a Catalunya,