S'obre el període de preinscripció per al curs que ve a batxillerat i als cicles formatius

Comença el període de preinscripció per al curs que ve a batxillerat i als cicles formatius. Els que ho vulguin, tenen fins al 30 de maig per formalitzar la seva sol·licitud. Posteriorment, les matriculacions s'hauran de fer entre l'1 i el 7 de juliol.
S'obre el període de preinscripció per al curs que ve a batxillerat i als cicles formatius
Ensenyament

S'obre el període de preinscripció per al curs que ve a batxillerat i als cicles formatius

Comença el període de preinscripció per al curs que ve a batxillerat i als cicles formatius. Els que ho vulguin, tenen fins al 30 de maig per formalitzar la seva sol·licitud. Posteriorment, les matriculacions s'hauran de fer entre l'1 i el 7 de juliol.
Actualitzat
El període de preinscripció a batxillerat i als cicles formatius (formació professional) per al curs vinent a tots els centres públics i privats concertats ja ha començat i acabarà el 30 de maig. Hauran de complimentar aquest tràmit tots els alumnes que cursen per primera vegada cicles formatius de grau mitjà o superior i el batxillerat artístic (però no les altres branques) o bé aquells que volen canviar de centre o que l'any anterior no estaven matriculats. El 5 de juny apareixeran les llistes amb els punts que té cada estudiant i, després del corresponent període de reclamacions, el 30 de juny es publicaran les llistes definitives amb els centres on ha estat admès cada alumne. La matrícula es podrà efectuar entre l'1 i el 7 de juliol. Per fer la preinscripció, és necessari un full de petició que es facilita gratuïtament a les escoles i que s'ha d'entregar al centre sol·licitat en primer lloc. S'ha d'adjuntar també fotocòpia del llibre de família, del DNI del pare, mare i tutor i de l'alumne si té més de 14 anys i carnet de vacunacions. Els estudiants que volen matricular-se de cicles formatius de grau superior hauran de presentar una certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes en el batxillerat o d'altres estudis que permetin l'accés a aquest nivell educatiu.