S'obre el concurs per l'adjudicació de les obres del complex esportiu Sant Jordi a Tarragona

Barcelona.- El Consell Català de l'Esport ha obert un concurs en règim de concessió d'obra pública per la redacció del projecte tècnic, execució i direcció de les obres i gestió de les noves instal·lacions del complex esportiu Sant Jordi a Tarragona. Actualment en aquest espai hi ha dues piscines a l'aire lliure, un pavelló poliesportiu, una pista poliesportiva i un frontó. L'estat actual de les instal·lacions va aconsellar el seu tancament ja que s'incomplia la normativa vigent i no es podien oferir les condicions de pràctica adequades. Per tornar a obrir al públic el complex, es farà una remodelació integral de tot el terreny, fet que suposa l'enderrocament de l'edifici.
S'obre el concurs per l'adjudicació de les obres del complex esportiu Sant Jordi a Tarragona

S'obre el concurs per l'adjudicació de les obres del complex esportiu Sant Jordi a Tarragona

Barcelona.- El Consell Català de l'Esport ha obert un concurs en règim de concessió d'obra pública per la redacció del projecte tècnic, execució i direcció de les obres i gestió de les noves instal·lacions del complex esportiu Sant Jordi a Tarragona. Actualment en aquest espai hi ha dues piscines a l'aire lliure, un pavelló poliesportiu, una pista poliesportiva i un frontó. L'estat actual de les instal·lacions va aconsellar el seu tancament ja que s'incomplia la normativa vigent i no es podien oferir les condicions de pràctica adequades. Per tornar a obrir al públic el complex, es farà una remodelació integral de tot el terreny, fet que suposa l'enderrocament de l'edifici.