S'investiga el detonant de l'explosió mortal d'una màquina de la depuradora del Besòs

L'empresa Metrofang apunta que l'origen de l'explosió a la depuradora del Besòs que va costar la vida a un operari va ser a la màquina d'assecatge de fang durant el procés en què es du a terme l'evacuació del vapor d'aigua i d'altres gasos generats. Durant el procés d'assecatge el vapor d'aigua i els gasos passen per mitjà d'una torre de rentat de gasos i un condensador. Mentre la fracció liquida torna a la capçalera de la planta, la fracció gasosa passa a tractament específic. Un dels motors d'aquest procés va se el que va explotar per causes que encara no se saben.
S'investiga el detonant de l'explosió mortal d'una màquina de la depuradora del Besòs
Barcelona

S'investiga el detonant de l'explosió mortal d'una màquina de la depuradora del Besòs

L'empresa Metrofang apunta que l'origen de l'explosió a la depuradora del Besòs que va costar la vida a un operari va ser a la màquina d'assecatge de fang durant el procés en què es du a terme l'evacuació del vapor d'aigua i d'altres gasos generats. Durant el procés d'assecatge el vapor d'aigua i els gasos passen per mitjà d'una torre de rentat de gasos i un condensador. Mentre la fracció liquida torna a la capçalera de la planta, la fracció gasosa passa a tractament específic. Un dels motors d'aquest procés va se el que va explotar per causes que encara no se saben.
Actualitzat

Encara no se saben les causes que van provocar l'explosió a la màquina d'assecatge de fang de la depuradora del Besòs, Metrofang, que va causar la mort de José Saura de 49 anys i ferides greus a dos operaris més.

Fonts de l'Empresa Metropolitana de Sanejament SA han explicat que la depuradora no ha deixat de funcionar, ja que l'explosió es va produir a la planta de tractament de fang. Encara no se sap com ni per què, però segons el primers indicis, sembla que l'explosió es va originar en un dels motors d' assecatge. El Departament de Treball i el jutge de guàrdia van obrir diligències per la mort del treballador, per això s'està revisant el motor d'assecatge, per poder realitzar-ne un informe.

En aquesta planta es duen a terme el treballs de deshidratació del llots resultants de les aigües residuals mitjançant màquines centrifugadores amb una capacitat per a 40 metres cúbics per hora i un altre d'assecatge. Aquest últim mètode consisteix en un assecatge a una temperatura d'entre 220 i 260 graus i produeix 100 tones diàries de matèria seca.

Les mesures de seguretat de què disposa la planta de tractament de fang del Besòs inclouen sistema d'estabilització dels circuits d'assecatge reduint la concentració d'oxigen en un 5%. A més disposa d'un sistema d'estabilització addicional que consisteix en una injecció d'aigua i un sistema de refrigeració fins al 40%.

L'1 de juliol del 1998 es va formalitzar la societat d'economia Mixta Metrofang SL per gestionar el servei de tractament de fang del Besòs, situada al recinte del Fòrum.

NOTÍCIES RELACIONADES