Sindicats, patronal i Ajuntament creen el 'Contracte Mataró' per a la reinserció laboral d'aturats majors de 45 anys

Mataró (ACN).- El Consell Econòmic i Social de Mataró, format per l'Ajuntament i els principals sindicats i patronals, ha ideat un nou model de contracte tipus amb l'objectiu d'afavorir la contractació i reinserció laboral de persones aturades de llarga durada i majors de 45 anys. Es calcula que a Mataró en son unes 7.000 persones. Son contractes per un any als que podran accedir veïns de Mataró i que podran subscriure empreses de tota la comarca del Maresme que no hagin acomiadat improcedentment a cap altre treballador durant el darrer mig any. Es fixa un salari de 500 euros bruts mensuals per mitja jornada, en la que es combina el treball a l'empresa, així com la formació i reciclatge del treballador.
Sindicats, patronal i Ajuntament creen el 'Contracte Mataró' per a la reinserció laboral d'aturats majors de 45 anys

Sindicats, patronal i Ajuntament creen el 'Contracte Mataró' per a la reinserció laboral d'aturats majors de 45 anys

Mataró (ACN).- El Consell Econòmic i Social de Mataró, format per l'Ajuntament i els principals sindicats i patronals, ha ideat un nou model de contracte tipus amb l'objectiu d'afavorir la contractació i reinserció laboral de persones aturades de llarga durada i majors de 45 anys. Es calcula que a Mataró en son unes 7.000 persones. Son contractes per un any als que podran accedir veïns de Mataró i que podran subscriure empreses de tota la comarca del Maresme que no hagin acomiadat improcedentment a cap altre treballador durant el darrer mig any. Es fixa un salari de 500 euros bruts mensuals per mitja jornada, en la que es combina el treball a l'empresa, així com la formació i reciclatge del treballador.