Ser fill de pare i mare treballadors puntuarà per entrar a les escoles bressol municipals de Girona

Girona.- L'Ajuntament de Girona introduirà en aquest curs 2007-2008 un nou criteri en l'admissió d'alumnes per a les escoles bressol municipals de la ciutat. Que el pare i la mare del nen treballin, o en el cas de les famílies monoparentals que treballi el progenitor, donarà cinc punts suplementaris en el barem d'admissió. Enguany, les cinc escoles bressol, amb la recent incorporació de l'EB. Garbí, oferiran un total de 201 places noves d'un total de 363 places. El període de preinscripció serà del 14 al 25 de maig i les sol·licituds s'hauran d'efectuar a l'Oficina d'Escolarització Municipal, al passeig de la Devesa.
Ser fill de pare i mare treballadors puntuarà per entrar a les escoles bressol municipals de Girona

Ser fill de pare i mare treballadors puntuarà per entrar a les escoles bressol municipals de Girona

Girona.- L'Ajuntament de Girona introduirà en aquest curs 2007-2008 un nou criteri en l'admissió d'alumnes per a les escoles bressol municipals de la ciutat. Que el pare i la mare del nen treballin, o en el cas de les famílies monoparentals que treballi el progenitor, donarà cinc punts suplementaris en el barem d'admissió. Enguany, les cinc escoles bressol, amb la recent incorporació de l'EB. Garbí, oferiran un total de 201 places noves d'un total de 363 places. El període de preinscripció serà del 14 al 25 de maig i les sol·licituds s'hauran d'efectuar a l'Oficina d'Escolarització Municipal, al passeig de la Devesa.