Sancionen Serveis Funeraris del Penedès i dos centres sanitaris de Vilafranca per competència deslleial

Sancionen Serveis Funeraris del Penedès i dos centres sanitaris de Vilafranca per competència deslleial

Sancionen Serveis Funeraris del Penedès i dos centres sanitaris de Vilafranca per competència deslleial

ACN Vilafranca del Penedès.-El Tribunal Català de Defensa de la Competència de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha sancionat les empreses Serveis Funeraris del Penedès, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès per la realització de "pràctiques concertades restrictives" que vulneren la Llei de competència deslleial en l'activitat de trasllat de difunts des dels dos centres sanitaris Vilafranca del Penedès fins al municipi d'inhumació. Les multes pugen a 100.000 euros per a Serveis Funeraris del Penedès i 5.000 per al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i 2.000 euros per al Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès.

Segons el Tribunal Català de Defensa de la Competència, la infracció del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, que gestiona l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, s'ha dut a terme des del 1997 fins al mes de febrer del 2016 i respecte el Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, gestionat pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, la conducta infractora s'ha realitzat des del 2010 fins el febrer del 2016. El procediment sancionador es va iniciar per l'escrit de denuncia presentat per l'empresa de serveis funeraris Serveis Funeraris Esteve contra l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i el Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès per una possible infracció de la Llei de defensa de la competència. Segons la denunciant, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès restringeixen la lliure competència entre les empreses del sector funerari, ja que als familiars dels difunts esdevinguts a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny se'ls informaria que els serveis funeraris han de ser contractats obligatòriament amb l'empresa Serveis Funeraris del Penedès.En cas de tractar-se de famílies de difunts d'altres municipis es permetria a Serveis Funeraris del Penedès, o a altres empreses, recollir les seves despulles sempre i quan les famílies retornessin un document facilitat per aquests centres, en el qual s'indica que Serveis Funeraris del Penedès és l'única empresa autoritzada al municipi per oferir els serveis funeraris però, tot i això, els familiars desitgen contractar els serveis d'una altra empresa, segons apunta el tribunal.El tribunal ha constatat que l'actuació coordinada dels infractors ha obstaculitzat "injustificadament" la competència i ha produït un efecte de tancament del mercat amb l'exclusió d'altres empreses funeràries per a la prestació del servei funerari del trasllat de difunts esdevinguts als centres sanitaris de Vilafranca del Penedès. En concret, el tribunal denuncia la realització de pràctiques concertades entre Serveis Funeraris del Penedès i el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, per una banda, i Serveis Funeraris del Penedès i Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, per l'altra, que vulneren l'article 1.1 de la Llei de defensa de la competència que prohibeix tot "acord, decisió o recomanació col·lectiva, o pràctica concertada o conscientment paral·lela, que tingui per objecte, produeixi, o pugui produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència en tot o en part del mercat nacional" i se'ls ha imposat una multa de 100.000 euros a Serveis Funeraris del Penedès i de 5.000 i de 2.000 euros al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, respectivament.El tribunal recorda que l'activitat de transport funerari, en termes de competència, admet diversos prestadors i apunta que des de l'entrada en vigor de la Llei 2\/1997, de 3 d'abril, el 4 de maig de 1997 aquesta activitat pot ser realitzada tant per les empreses funeràries autoritzades en el municipi d'origen com en el municipi de destí del difunt i, posteriorment, des de l'entrada en vigor de la Llei 24\/2005, de 18 de novembre, el 20 de novembre de 2005 aquesta activitat pot ser realitzada per qualsevol empresa funerària.