Salt es compromet a publicar els béns dels regidors al web

Salt (ACN).- El ple de l'Ajuntament de Salt s'ha compromès a publicar al web municipal els béns, interessos i activitats de cadascun dels regidors. A més, els regidors que vulguin també disposaran d'un espai on fer pública anualment la seva declaració de l'Impost de la Renta de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni. El ple ha aprovat una moció presentada pel grup socialista i consensuada amb el grup de govern de CiU. També hi ha votat a favor la regidora de PxC i un dels regidors no adscrits. La moció, a més, preveu que Salt elabori un codi ètic per garantir la transparència. L'altra regidora no adscrita s'ha abstingut i hi han votat en contra els dos regidors d'IpS i el representant del PP.
Salt es compromet a publicar els béns dels regidors al web

Salt es compromet a publicar els béns dels regidors al web

Salt (ACN).- El ple de l'Ajuntament de Salt s'ha compromès a publicar al web municipal els béns, interessos i activitats de cadascun dels regidors. A més, els regidors que vulguin també disposaran d'un espai on fer pública anualment la seva declaració de l'Impost de la Renta de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni. El ple ha aprovat una moció presentada pel grup socialista i consensuada amb el grup de govern de CiU. També hi ha votat a favor la regidora de PxC i un dels regidors no adscrits. La moció, a més, preveu que Salt elabori un codi ètic per garantir la transparència. L'altra regidora no adscrita s'ha abstingut i hi han votat en contra els dos regidors d'IpS i el representant del PP.