Saldes aprova el plec de clàusules per fer la subhasta de fusta dels seus boscos

Saldes (Berguedà).- L'Ajuntament de Saldes ha aprovat el plec de clàusules per fer la subhasta dels boscos municipals. En concret, es vol licitar abans que s'acabi aquest any el contracte d'explotació de l'aprofitament de la fusta extraïble de la muntanya de Maçaners, CUP 14. En total s'han d'aprovar dues licitacions, una que surt a un preu base de 5.706 euros, i l'altra que surt a 14.800 euros. La qualificació de proposicions i proposta d'adjudicació se celebrarà en el mateix acte. Amb aquestes subhastes el municipi pretén recaptar uns diners que li serveixin a la vegada pel manteniment del seu forest.
Saldes aprova el plec de clàusules per fer la subhasta de fusta dels seus boscos

Saldes aprova el plec de clàusules per fer la subhasta de fusta dels seus boscos

Saldes (Berguedà).- L'Ajuntament de Saldes ha aprovat el plec de clàusules per fer la subhasta dels boscos municipals. En concret, es vol licitar abans que s'acabi aquest any el contracte d'explotació de l'aprofitament de la fusta extraïble de la muntanya de Maçaners, CUP 14. En total s'han d'aprovar dues licitacions, una que surt a un preu base de 5.706 euros, i l'altra que surt a 14.800 euros. La qualificació de proposicions i proposta d'adjudicació se celebrarà en el mateix acte. Amb aquestes subhastes el municipi pretén recaptar uns diners que li serveixin a la vegada pel manteniment del seu forest.