Rigol envia a tots els candidats municipals una carta sobre política d'immigració

El president del Parlament, Joan Rigol, ha fet arribar una carta a tots els alcaldes catalans en què s'estableixen quines són les consideracions que des de la cambra catalana es fan del fenomen de la immigració. Rigol demana als alcaldes que facin arribar una còpia del document a tots els candidats municipals, amb la finalitat de treballar per la màxima unitat política possible per afrontar la situació. Aquesta carta es deriva d'un acord assolit per tots els grups parlamentaris en la Comissió d'Estudi sobre la Política d'Immigració a Catalunya.
Rigol envia a tots els candidats municipals una carta sobre política d'immigració
Barcelona

Rigol envia a tots els candidats municipals una carta sobre política d'immigració

El president del Parlament, Joan Rigol, ha fet arribar una carta a tots els alcaldes catalans en què s'estableixen quines són les consideracions que des de la cambra catalana es fan del fenomen de la immigració. Rigol demana als alcaldes que facin arribar una còpia del document a tots els candidats municipals, amb la finalitat de treballar per la màxima unitat política possible per afrontar la situació. Aquesta carta es deriva d'un acord assolit per tots els grups parlamentaris en la Comissió d'Estudi sobre la Política d'Immigració a Catalunya.
Actualitzat
El president de la cambra catalana demana en l'escrit que els alcaldes catalans facin arribar a tots els caps de llista que es presenten als comicis del 25 de maig "l'acord unànime assolit al llarg de la legislatura pel que fa als criteris bàsics sobre política d'immigració". El document diu, textualment, que "la immigració és una de les qüestions que en un futur més immediat, segons com sigui gestionada, pot representar una gran oportunitat de progrés". Per això es considera convenient que els governs municipals treballin per optimitzar les competències polítiques de què disposen i obtenir els recursos necessaris per atendre correctament els fluxos d'immigració. Tant per Rigol com pels grups parlamentaris, és "imprescindible" que els partits que concorren a les eleccions municipals "estudiïn quines polítiques d'inserció social es poden desenvolupar en els àmbits de l'habitatge, la sanitat, l'ensenyament o l'accés al treball, sempre en el marc de les seves competències". També considera necessari l'aprenentatge de les dues llengües oficials a Catalunya i, de manera especial, el català, ja que "el seu coneixement és una eina poderosíssima d'incorporació a la societat catalana".